Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-12
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-12-12
T-403
2. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ „VARPO“ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2013-12-12
T-404
3. DĖL SUTIKIMO STATYTI LAIKINĄ NESUDĖTINGĄ STATINĮ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10
2013-12-12
T-405
4. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GENOVAITEI KUNIGĖLIENEI SKYRIMO
2013-12-12
T-406
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-215 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-12-12
T-407
6. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-12-12
T-408
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-13 DALINIO PAKEITIMO
2013-12-12
T-409
8. DĖL PLOKŠČIŲ MOKYKLOS - DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2013-12-12
T-410
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2014–2016 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2013-12-12
T-411
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
2013-12-12
T-412
11. DĖL PROJEKTO „VEIKLIOS KAIMYNYSTĖS VIEŠOSIOS PASKIRTIES ERDVIŲ MODERNIZAVIMAS - II ETAPAS“
2013-12-12
T-413
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-12-27
T-414
2. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
2013-12-27
T-415
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-302 DALINIO PAKEITIMO
2013-12-27
T-416
4. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 21-14, PRIVATIZAVIMO
2013-12-27
T-417
5. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERĖMIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-12-27
T-418
6. DĖL VIENKARTINĖS PRIEMOKOS IŠMOKĖJIMO RIMAI RAUKTIENEI
2013-12-27
T-419
7. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUI EDGARUI PILYPAIČIUI
2013-12-27
T-420
8. DĖL VIENKARTINIŲ ŠVENTINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS
2013-12-27
T-421
9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-12-27
T-422
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-331 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2013-12-27
T-423
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ TVIRTINIMO
2013-12-27
T-424
12. DĖL SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ NUSTATYMO DOKUMENTO RENGIMO
2013-12-27
T-425
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, VILKELIŠKIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-12-27
T-426
14. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO GATVĖMS
2013-12-27
T-427
15. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-12-27
T-428
16. DĖL ŽMONIŲ GYVYBĖS APSAUGOS RAJONO VANDENS TELKINIUOSE BEI ŽMONIŲ SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR ANT LEDO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2013-12-27
T-429
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO IR IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA
2013-12-27
T-430
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-51 DALINIO PAKEITIMO
2013-12-16
T-431
19. DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI
2013-12-27
T-432
20. DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI
2013-12-27
T-433
21. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS VISUOTINIAME NEEILINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME
2013-12-27
T-434
22. DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT ASOCIACIJĄ ZANAVYKŲ SĄŠAUKA
2013-12-27
T-435
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2013-12-27
T-436