Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-01
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-01-30
T-1
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2014 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-2
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO SKATINIMO PROGRAMOS 2014-2017 METAMS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-3
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-4
5. DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE, PATEIKIMO
2014-01-30
T-5
6. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 96-4, PRIVATIZAVIMO
2014-01-30
T-6
7. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA MARIJAMPOLĖS APSKRITIES MOTERŲ NAMAIS-KRIZIŲ CENTRU NUTRAUKIMO
2014-01-30
T-7
8. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA PLOKŠČIŲ AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2014-01-30
T-8
9. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KRIŪKŲ AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2014-01-30
T-9
10. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU JŪRATE PODYMOVA NUTRAUKIMO
2014-01-30
T-10
11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2014-01-30
T-11
12. DĖL TURTO PERDAVIMO KULTŪROS ĮSTAIGOMS
2014-01-30
T-12
13. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI PANEMUNIŲ AMBULATORIJAI
2014-01-30
T-13
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO
2014-01-30
T-14
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO
2014-01-30
T-15
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-97 DALINIO PAKEITIMO
2014-01-30
T-16
17. DĖL PREMIJOS SKYRIMO LINAI ERINGIENEI
2014-01-30
T-17
18. DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KULTŪROS CENTRŲ DIREKTORIAMS NUSTATYMO
2014-01-30
T-18
19. DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-19
20. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-20
21. DĖL DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-21
22. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO SUDARGO SENIŪNIJOJE, GRINAIČIŲ KAIME DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-22
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, BŪBLELIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-23
24. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-24
25. DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-25
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-01-30
T-26
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2014-01-30
T-27
28. DĖL LEKĖČIŲ, KRIŪKŲ MOKYKLŲ, KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS TEIKIMO 2014 METAIS DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE
2014-01-30
T-28
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2014-2016 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-29
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 2014-2020 METAMS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-30
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2014-01-30
T-31
32. DĖL LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-01-30
T-32
33. DĖL GERDŽIŪNŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2014-01-30
T-33
34. DĖL MIŠRIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
2014-01-30
T-34
35. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-01-30
T-35
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR. T-56 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-01-30
T-36
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 DALINIO PAKEITIMO
2014-01-30
T-37