Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-02
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-38
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2014-02-27
T-39
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-40
4. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2014-02-27
T-41
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-82 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-02-27
T-42
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2014-02-27
T-43
7. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2014-02-27
T-44
8. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2014-02-27
T-45
9. DĖL TURTO NURAŠYMO
2014-02-27
T-46
10. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI
2014-02-27
T-47
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-48
12. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ SOCIALINIŲ PAŠALPŲ TEIKIMO ADMINISTRAVIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-49
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2014 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
2014-02-27
T-50
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-282 IR 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO Nr. T-398 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2014-02-27
T-51
15. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, KIDULIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-52
16. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2014-02-27
T-53
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2014-2017 METŲ BENDROJO PLANO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-54
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS TVIRTINIMO
2014-02-27
T-55
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVIŲ SĄRAŠO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-56
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-02-27
T-57
21. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB DALIOS ZALESKIENĖS AMBULATORIJAI
2014-02-27
T-58
22. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-02-27
T-59
23. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS LUKŠIUOSE, A. TATARĖS G. 35
2014-02-27
T-60
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-90 DALINIO PAKEITIMO
2014-02-27
T-61