Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-03
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-03-27
T-62
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-03-27
T-63
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-03-27
T-64
4. DĖL PRITARIMO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-65
5. DĖL PRITARIMO JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-66
6. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-67
7. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-68
8. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-69
9. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-70
10. DĖL PRITARIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-71
11. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-72
12. DĖL PRITARIMO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-73
13. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-74
14. DĖL PRITARIMO KRIŪKŲ MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-75
15. DĖL PRITARIMO LEKĖČIŲ MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-76
16. DĖL PRITARIMO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-77
17. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-78
18. DĖL PRITARIMO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-79
19. DĖL PRITARIMO PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-80
20. DĖL PRITARIMO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-81
21. DĖL PRITARIMO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-82
22. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-83
23. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-84
24. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2014-03-27
T-85
25. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-03-27
T-86
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-27 DALINIO PAKEITIMO
2014-03-27
T-87
27. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2014-03-27
T-88
28. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2014/2015 MOKSLO METAMS
2014-03-27
T-89
29. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-03-27
T-90
30. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2014-03-27
T-91
31. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
2014-03-27
T-92
32. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTOREI
2014-03-27
T-93
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO Nr. T-25 DALINIO PAKEITIMO
2014-03-27
T-94
34. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2014-03-27
T-95
35. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BIRUTEI IŠGANAITIENEI SKYRIMO
2014-03-27
T-96
36. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS IRUTEI DAMIJONAITIENEI SKYRIMO
2014-03-27
T-97
37. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS BIRUTEI JACKŪNIENEI SKYRIMO
2014-03-27
T-98
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO
2014-03-27
T-99
39. DĖL PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO V.LEBEDŽINSKUI NUSTATYMO
2014-03-27
T-100
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO
2014-03-27
T-101
41. DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-03-27
T-102
42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2014 METAMS NUSTATYMO
2014-03-27
T-103
43. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME IR ŠIAUDINĖS KAIME, NEMUNO G. 48, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2014-03-27
T-104
44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2014-03-27
T-105
45. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO LAIKINO APVAŽIAVIMO TILTO PER SIESARTIES UPĘ ŠAKIUOSE ĮRENGIMUI
2014-03-27
T-106
46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS RITINIŲ PADALINIO VEIKLOS NUTRAUKIMO
2014-03-27
T-107
47. DĖL ZANAVYKŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2014-03-27
T-108
48. DĖL DARBO SUTARTIES SU LAIMA GIRDAUSKIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2014-03-27
T-109
49. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS SUTEIKIMUI ORGANIZUOTI IR KONCESIJOS PROCEDŪROMS ATLIKTI KONKURSO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2014-03-27
T-110
50. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS ESMINIŲ SĄLYGŲ
2014-03-27
T-111
51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-337 DALINIO PAKEITIMO
2014-03-27
T-112
52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 DALINIO PAKEITIMO
2014-03-27
T-113
53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO
2014-03-27
T-114
54. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU SVEIKATOS VIEŠOSIOMIS ĮSTAIGOMIS NUTRAUKIMO
2014-03-27
T-115
55. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI
2014-03-27
T-116
56. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJAI
2014-03-27
T-117
57. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2014-03-27
T-118
58. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2014-03-27
T-119
59. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2014-03-27
T-120
60. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
2014-03-27
T-121
61. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJAI
2014-03-27
T-122
62. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LUKŠIŲ AMBULATORIJAI
2014-03-27
T-123
63. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-03-27
T-124
64. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB DALIOS ZALESKIENĖS AMBULATORIJAI
2014-03-27
T-125
65. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-03-27
T-126
66. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2014-03-27
T-127
67. DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, DALIES PATALPŲ PASKIRTIES PAKEITIMO
2014-03-27
T-128