Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-04
1. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2013 METŲ ATASKAITOS
2014-04-30
T-129
2. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2013 METŲ ATASKAITOS
2014-04-30
T-130
3. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2013 METŲ ATASKAITOS
2014-04-30
T-131
4. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO
2014-04-30
T-132
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-04-30
T-133
6. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI NEATLYGINTINAI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS
2014-04-30
T-134
7. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2014-04-30
T-135
8. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2014-04-30
T-136
9. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, ŽEMAITĖS G. 5, PERDAVIMO
2014-04-30
T-137
10. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-04-30
T-138
11. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB DALIOS ZALESKIENĖS AMBULATORIJAI
2014-04-30
T-139
12. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2014-04-30
T-140
13. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2014-04-30
T-141
14. DĖL LEIDIMO PAKEISTI NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS LUKŠIŲ MSTL., A. TATARĖS G. 35, PASKIRTĮ
2014-04-30
T-142
15. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRU SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-04-30
T-143
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-04-30
T-144
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-04-30
T-145
18. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ IMANT BANKO PASKOLĄ
2014-04-30
T-146
19. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-147
20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-148
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-149
22. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-150
23. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-151
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-152
25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-153
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2014-04-30
T-154
27. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2014-04-30
T-155
28. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-156
29. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-157
30. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-158
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2014-04-30
T-159
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2015 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2014-04-30
T-160
33. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VALENTINUI JUŠKAIČIUI SKYRIMO
2014-04-30
T-161
34. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI DANGUOLEI JUŠKAITIENEI SKYRIMO
2014-04-30
T-162
35. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ŽYDRŪNUI UNGURAIČIUI SKYRIMO
2014-04-30
T-163
36. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RASINAI KRIŠTOLAITIENEI SKYRIMO
2014-04-30
T-164
37. DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS -ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLĄ IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-04-30
T-165
38. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-04-30
T-166
39. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE
2014-04-30
T-167
40. DĖL PREMIJOS SKYRIMO AURELIJAI ŠUKYTEI
2014-04-30
T-168
41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2014-04-30
T-169
42. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VšĮ ŠAKIŲ LIGONINĖS DEZINFEKCIJOS STERILIZACIJOS SKYRIAUS REKONSTRUKCIJA SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU“
2014-04-30
T-170
43. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PASTATO REKONSTRAVIMAS “
2014-04-30
T-171
44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-107 DALINIO PAKEITIMO
2014-04-30
T-172
45. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS MOKSLEIVIŲ INICIATYVAI ATIDENGTI ATMINIMO LENTELĘ A.J. POVILAIČIUI
2014-04-30
T-173