Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-04
1. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2013 METŲ ATASKAITOS
2014-04-30
T-129
2. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2013 METŲ ATASKAITOS
2014-04-30
T-130
3. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2013 METŲ ATASKAITOS
2014-04-30
T-131
4. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO
2014-04-30
T-132
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-04-30
T-133
6. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI NEATLYGINTINAI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS
2014-04-30
T-134
7. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2014-04-30
T-135
8. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2014-04-30
T-136
9. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, ŽEMAITĖS G. 5, PERDAVIMO
2014-04-30
T-137
10. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-04-30
T-138
11. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB DALIOS ZALESKIENĖS AMBULATORIJAI
2014-04-30
T-139
12. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2014-04-30
T-140
13. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2014-04-30
T-141
14. DĖL LEIDIMO PAKEISTI NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS LUKŠIŲ MSTL., A. TATARĖS G. 35, PASKIRTĮ
2014-04-30
T-142
15. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRU SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-04-30
T-143
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-04-30
T-144
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-04-30
T-145
18. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ IMANT BANKO PASKOLĄ
2014-04-30
T-146
19. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-147
20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-148
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-149
22. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-150
23. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-151
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-152
25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-153
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2014-04-30
T-154
27. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2014-04-30
T-155
28. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-156
29. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2013 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-157
30. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
2014-04-30
T-158
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2014-04-30
T-159
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2015 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO
2014-04-30
T-160
33. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VALENTINUI JUŠKAIČIUI SKYRIMO
2014-04-30
T-161
34. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI DANGUOLEI JUŠKAITIENEI SKYRIMO
2014-04-30
T-162
35. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ŽYDRŪNUI UNGURAIČIUI SKYRIMO
2014-04-30
T-163
36. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS RASINAI KRIŠTOLAITIENEI SKYRIMO
2014-04-30
T-164
37. DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS -ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLĄ IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-04-30
T-165
38. DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2014-04-30
T-166
39. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE
2014-04-30
T-167
40. DĖL PREMIJOS SKYRIMO AURELIJAI ŠUKYTEI
2014-04-30
T-168
41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2014-04-30
T-169
42. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VšĮ ŠAKIŲ LIGONINĖS DEZINFEKCIJOS STERILIZACIJOS SKYRIAUS REKONSTRUKCIJA SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU“
2014-04-30
T-170
43. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PASTATO REKONSTRAVIMAS “
2014-04-30
T-171
44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-107 DALINIO PAKEITIMO
2014-04-30
T-172
45. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS MOKSLEIVIŲ INICIATYVAI ATIDENGTI ATMINIMO LENTELĘ A.J. POVILAIČIUI
2014-04-30
T-173