Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-05
1. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2014-05-29
T-175
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS TVIRTINIMO
2014-05-29
T-176
3. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI
2014-05-29
T-177
4. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2015 METAMS
2014-05-29
T-178
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-05-29
T-179
6. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO
2014-05-29
T-180
7. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ LIKVIDAVIMUI
2014-05-29
T-181
8. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU RAIMUNDO PAŽERECKO ĮMONE NUTRAUKIMO
2014-05-29
T-182
9. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2014-05-29
T-183
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-134 DALINIO PAKEITIMO
2014-05-29
T-184
11. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, MUZIEJAUS G. 2, PERDAVIMO
2014-05-29
T-185
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
2014-05-29
T-186
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2014-05-29
T-187
14. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS LAIMAI RAČIŪNIENEI SKYRIMO
2014-05-29
T-188
15. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-05-29
T-189
16. DĖL LEIDIMO SUMONTUOTI DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGĄ
2014-05-29
T-190
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-54 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2014-05-29
T-191
18. DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2014-05-29
T-192
19. DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2014-05-29
T-193
20. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2014-05-29
T-194
21. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2014-05-29
T-195
22. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LEKĖČIŲ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-196
23. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-197
24. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-198
25. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-199
26. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „VYTURĖLIS“ IR BERŽYNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-200
27. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-201
28. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-202
29. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS
2014-05-29
T-203
30. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PLOKŠČIŲ MOKYKLOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-204
31. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2014-05-29
T-205
32. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS
2014-05-29
T-206
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-108 DALINIO PAKEITIMO
2014-05-29
T-207