Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-06
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-06-27
T-208
2. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2014 METAMS
2014-06-27
T-209
3. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4
2014-06-27
T-210
4. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 64, PANAUDOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ VANDENYS“ SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-06-27
T-211
5. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 6-1, REMONTO EKONOMINIO NENAUDINGUMO
2014-06-27
T-212
6. DĖL TURTO PERDAVIMO UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI
2014-06-27
T-213
7. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ LIGONINE NUTRAUKIMO
2014-06-27
T-214
8. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI
2014-06-27
T-215
9. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-06-27
T-216
10. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37
2014-06-27
T-217
11. DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES SU ŠAKIŲ IR VILKAVIŠKIO RAJONŲ SAVIVALDYBĖMIS DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO NUTRAUKIMO
2014-06-27
T-218
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-182 DALINIO PAKEITIMO
2014-06-27
T-219
13. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS LEKĖČIŲ, LUKŠIŲ, TUBELIŲ, SINTAUTŲ KAIMŲ TERITORIJŲ RIBŲ PLANAMS
2014-06-27
T-220
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-165 DALINIO PAKEITIMO
2014-06-27
T-221
15. DĖL RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2014-06-27
T-222
16. DĖL TERITORIJŲ VISUOMENĖS POREIKIAMS SUFORMAVIMO
2014-06-27
T-223
17. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JONUI DARAŠKAI SKYRIMO
2014-06-27
T-224
18. DĖL AISTĖS BAKAITĖS SKYRIMO SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORE
2014-06-27
T-225
19. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2014-06-27
T-226
20. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2014-06-27
T-227
21. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2014-06-27
T-228
22. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2014-06-27
T-229
23. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2014-06-27
T-230
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-407 PRIEDO PAPILDYMO
2014-06-27
T-231
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T-288 PRIEDO PAKEITIMO
2014-06-27
T-232
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-89 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2014-06-27
T-233
28. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2014-06-27
T-235
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-100 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-06-27
T-236
27. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-06-27
T-324