Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-07
1. DĖL PRITARIMO DOBROVOLSKO – KUDIRKOS NAUMIESČIO EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO TIRIAMOJO DARBO SPRENDINIAMS
2014-07-31
T-237
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-38 DALINIO PAKEITIMO
2014-07-31
T-238
3. DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO PADALINIO STEIGIMO
2014-07-31
T-239
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2014-07-31
T-240
5. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ILONAI KIRVELIENEI SKYRIMO
2014-07-31
T-241
6. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2014-07-31
T-242
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-07-31
T-243
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2014-07-31
T-244
9. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITAI
2014-07-31
T-245
10. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO
2014-07-31
T-246
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“
2014-07-31
T-247
12. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LAIKINAM RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ TRŪKUMUI PADENGTI
2014-07-31
T-248
13. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26
2014-07-31
T-249
14. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, KUBILIŲ KAIME, NEMUNO G. 4
2014-07-31
T-250
15. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ, ESANČIĄ LUKŠIUOSE, A. TATARĖS G. 35
2014-07-31
T-251
16. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO JUOZUI PUODŽIUKAIČIUI
2014-07-31
T-252