Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-09
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-09-25
T-264
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LIKVIDAVIMO
2014-09-25
T-265
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS STEIGIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-09-25
T-266
4. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ 2014 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS PRIEMONEI ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS IR VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ
2014-09-25
T-267
5. DĖL DRAUDIMO RŪKYTI RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE
2014-09-25
T-268
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ NUMATOMO TEISINIO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO REZULTATŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2014-09-25
T-269
7. DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, SAVIVALDYBĖS MERO (MERO PAVADUOTOJO), SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, KITŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ SUDAROMOSE DARBO GRUPĖSE (KOMISIJOSE) TEISĖS AKTŲ PROJEKTAMS RENGTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-09-25
T-270
8. DĖL PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO A.PRANAITIENEI NUSTATYMO
2014-09-25
T-271
9. DĖL PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO V.BIELSKIENEI NUSTATYMO
2014-09-25
T-272
10. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2014-09-25
T-273
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DAINIUI TAMOŠAIČIUI SKYRIMO
2014-09-25
T-274
12. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALDONAI ONAI STRAKAUSKIENEI SKYRIMO
2014-09-25
T-275
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-09-25
T-276
14. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-09-25
T-277
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-09-25
T-278
16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-09-25
T-279
17. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2014-09-25
T-280
18. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2014-09-25
T-281
19. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2014-09-25
T-282
20. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KRIŪKŲ MOKYKLOJE
2014-09-25
T-283
21. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BERŽYNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2014-09-25
T-284
22. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES PALUOBIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2014-09-25
T-285
23. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2014-09-25
T-286
24. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2014-09-25
T-287
25. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES PLOKŠČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2014-09-25
T-288
26. DĖL LEIDIMO KOMPLEKTUOTI KLASES KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2014-09-25
T-289
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2014/2015 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO
2014-09-25
T-290
28. DĖL LEIDIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS DIRBTI PAPILDOMĄ PEDAGOGINĮ DARBĄ LAISVU NUO PAGRINDINIO DARBO LAIKU
2014-09-25
T-291
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ATSKYRIMO SĄLYGŲ PARENGIMO
2014-09-25
T-292
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ATSKYRIMO SĄLYGŲ PARENGIMO
2014-09-25
T-292
30. DĖL DARBO SUTARTIES SU INGRIDA RADIŠAUSKIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2014-09-25
T-293