Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-10
1. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PAKEITIMO
2014-10-23
T-294
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-10-23
T-295
3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-332 „DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ - A.DAMIJONAIČIO IR R.VALIUKO DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ“ PAKEITIMO
2014-10-23
T-296
4. DĖL PRITARIMO IR FINANSAVIMO PĖSČIŲJŲ TAKO ATNAUJINIMUI ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ GATVĖJE
2014-10-23
T-297
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
T-298
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-10-23
T-299
7. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO
2014-10-23
T-300
8. DĖL ŠAKIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 2014 METAIS
2014-10-23
T-301
9. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 6-1, PRIVATIZAVIMO
2014-10-23
T-302
10. DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
2014-10-23
T-303
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 104, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2014-10-23
T-304
12. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILTIES ŽIEDAS“ BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2014-10-23
T-305
13. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2014-10-23
T-306
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-360 „DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
T-307
15. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ONAI KONDROTAVIČIENEI SKYRIMO
2014-10-23
T-308
16. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SIDONAI VINDŽIGELSKIENEI SKYRIMO
2014-10-23
T-309
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
T-310
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-216 „DĖL BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ ORGANIZAVIMO IR JŲ RENGIMO UŽTIKRINIMO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
T-311
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL MOKINIŲ SKAIČIAUS IR MOKESČIŲ UŽ MOKSLĄ BEI INSTRUMENTŲ NUOMĄ NUSTATYMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOJE“ DALINIO PAKEITIMO
2014-10-23
T-312
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. RUGSĖJO 16 D. SPRENDIMO NR. T-231 „DĖL PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-10-23
T-313
21. DĖL DIENOS MAITINIMO NORMŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS BENDRABUTYJE NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE
2014-10-23
T-314
22. DĖL MOKESČIO UŽ PIETUS GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DARBUOTOJAMS NUSTATYMO
2014-10-23
T-315
23. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-10-23
T-316
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS ŪKIO 2014-2018 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
2014-10-23
T-317
25. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2014-10-23
T-318