Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-12
1. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ATSKYRIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO IR UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ DIREKTORIAUS IŠRINKIMO
2014-12-22
T-386
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-12-22
T-387
3. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU INDIVIDUALIA ĮMONE VIDOS GUSTIENĖS ĮMONE NUTRAUKIMO
2014-12-22
T-388
4. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 104
2014-12-22
T-389
5. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, TUOPŲ G. 12 PRIVATIZAVIMO
2014-12-22
T-390
6. DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SU ŪKINIAIS PASTATAIS IR KIEMO STATINIAIS, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PUSDEŠRIŲ K. 1, PRIVATIZAVIMO
2014-12-22
T-391
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS IR KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-12-22
T-392
8. DĖL TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2014-12-22
T-393
9. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĮ PASTATĄ, ESANTĮ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3
2014-12-22
T-394
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAKEITIMO
2014-12-22
T-395
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-38 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-12-22
T-396
12. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE KAINOS PATVIRTINIMO
2014-12-22
T-397
13. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS KAINOS PATVIRTINIMO
2014-12-22
T-398
14. DĖL VIENKARTINIŲ ŠVENTINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS
2014-12-22
T-399
15. DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-12-22
T-400
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2014/2015 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2014-12-22
T-401
17. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-12-22
T-402
18. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-12-22
T-403
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M.SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014-12-22
T-404
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-389 „DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014-12-22
T-405
21. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2014-12-22
T-406
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „KLEVELIS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2014-12-22
T-407
23. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2014-12-22
T-408
24. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-12-22
T-409
25. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
2014-12-22
T-410
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2015-2017 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2014-12-22
T-411
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2014-12-22
T-412
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1999 M. SPALIO 20 D. SPRENDIMO NR. 242 ,,DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS TARIFO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE NUSTATYMO“ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-32 ,,DĖL LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-12-22
T-413
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR. 127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2014-12-22
T-414
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO NR. 39 „DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-12-22
T-415
31. DĖL VIENKARTINĖS PRIEMOKOS IŠMOKĖJIMO RIMAI RAUKTIENEI
2014-12-22
T-416
32. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS GINTARUI LUKOŠEVIČIUI SKYRIMO
2014-12-22
T-417
33. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALMUTEI MALINOVSKAJAI SKYRIMO
2014-12-22
T-418
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-436 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-12-22
T-419
35. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-12-22
T-420
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-95 ,,DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ BEI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-41 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-12-22
T-421