Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-01
1. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM IŠ 2014 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS PRIEMONEI ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS IR VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ
2015-01-29
T-1
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-99 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-01-29
T-2
3. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ PATVIRTINIMO
2015-01-29
T-3
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2015 METAIS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2015-01-29
T-4
5. DĖL TURTO PERDAVIMO ZANAVYKŲ MUZIEJUI
2015-01-29
T-5
6. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLAI
2015-01-29
T-6
7. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2015-01-29
T-7
8. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME, LIEPŲ G. 12, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-01-29
T-8
9. DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVAMS NUSTATYMO
2015-01-29
T-9
10. DĖL PREMIJOS SKYRIMO ALGIMANTUI DIELININKAIČIUI
2015-01-29
T-10
11. DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO PADALINIO CIRKO MOKYKLOS NARIO MOKESČIO NUSTATYMO
2015-01-29
T-11
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2015-01-29
T-12
13. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-01-29
T-13
14. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO ASTAI PRANAITIENEI NUSTATYMO
2015-01-29
T-14
15. DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO VILMAI BIELSKIENEI NUSTATYMO
2015-01-29
T-15
16. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS, LEKĖČIŲ MOKYKLOS TEIKIMO 2015 METAIS DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE
2015-01-29
T-16
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2015–2017 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2015-01-29
T-17
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO-IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PLOKŠČIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE STEIGIMO“ PAKEITIMO
2015-01-29
T-18
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-95 ,,DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2015-01-29
T-19
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-40 ,,DĖL SLAVIKŲ SENIŪNIJOS LAISVALAIKIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2015-01-29
T-20
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-105 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2015-01-29
T-21