Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-02
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-22
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-23
3. DĖL REIKALAVIMŲ TAIKYMO RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINĖMS APSAUGOS ZONOMS
2015-02-19
T-24
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-25
5. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2015-02-19
T-26
6. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2015-02-19
T-27
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS LUKŠIUOSE, A. TATARĖS G. 35“ DALINIO PAKEITIMO
2015-02-19
T-28
8. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ ATASKAITAI
2015-02-19
T-29
9. DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2015-02-19
T-30
10. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENTOJAMS DYDŽIŲ PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-31
11. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-02-19
T-32
12. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-02-19
T-33
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-02-19
T-34
14. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-35
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-36
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2015-02-19
T-37
17. DĖL GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-02-19
T-38
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-12 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS GAMTOS PAVELDO OBJEKTO STATUSO GAMTOS OBJEKTAMS SUTEIKIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-02-19
T-39
19. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠIUOLAIKINĖS INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS – BENDRUOMENĖS SVEIKATAI“
2015-02-19
T-40
20. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI SU VŠĮ „INVESTUOK LIETUVOJE“
2015-02-19
T-41
21. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2015-02-19
T-42