Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-03
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2015-03-26
T-43
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2015-03-26
T-44
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2015-03-26
T-45
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2015-03-26
T-46
05. DĖL PRITARIMO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-47
06. DĖL PRITARIMO JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-48
07. DĖL PRITARIMO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-49
08. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-50
09. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-51
10. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-52
11. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-53
12. DĖL PRITARIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-54
13. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-55
14. DĖL PRITARIMO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-56
15. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-57
16. DĖL PRITARIMO KRIŪKŲ MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-58
17. DĖL PRITARIMO LEKĖČIŲ MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-59
18. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-60
19. DĖL PRITARIMO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-61
20. DĖL PRITARIMO PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-62
21. DĖL PRITARIMO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-63
22. DĖL PRITARIMO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-64
23. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-65
24. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-66
25. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-67
26. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2015-03-26
T-68
27. DĖL MIŠRIOS IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOJE
2015-03-26
T-69
28. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS
2015-03-26
T-70
29. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2015-03-26
T-71
30. DĖL NEPANAUDOTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-72
31. DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-73
32. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JONUI BURAGUI SKYRIMO
2015-03-26
T-74
33. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS AUGENIJAI SARAPINIENEI SKYRIMO
2015-03-26
T-75
34. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALMAI NECELIENEI SKYRIMO
2015-03-26
T-76
35. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DANUTEI VOSYLIENEI SKYRIMO
2015-03-26
T-77
36. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS MARIJAI TERESEI JANKAUSKIENEI SKYRIMO
2015-03-26
T-78
37. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIMO DALYVAUTI VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE
2015-03-26
T-79
38. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-03-26
T-80
39. DĖL LIGITOS ARMONAVIČIENĖS SKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS PAREIGAS
2015-03-26
T-81
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-354 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ AR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS“ DALINIO PAKEITIMO
2015-03-26
T-82
41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-394 „DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĮ PASTATĄ, ESANTĮ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-03-26
T-83
42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-84
43. DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI
2015-03-26
T-85
44. DĖL KOEFICIENTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIUI APSKAIČIUOTI
2015-03-26
T-86
45. DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015-03-26
T-87
46. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-03-26
T-88
47. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS
2015-03-26
T-89
48. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2015-03-26
T-90
49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-91
50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-92
51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-93
52. DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-94
53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-95
54. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRU NUTRAUKIMO
2015-03-26
T-96
55. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME, LIEPŲ G. 12, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2015-03-26
T-97
56. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-98
57. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2015-03-26
T-99
58. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VAIDAI BURBULIENEI SKYRIMO
2015-03-26
T-100
59. DĖL RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO RAJONO TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-101
60. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRUI
2015-03-26
T-102
61. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS EDGARO PILYPAIČIO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2015-03-26
T-103
62. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-03-26
T-104
63. DĖL NAUDOJIMOSI PASTATU - TAUPOMASIS BANKAS IR KNYGYNAS BEI KITAIS STATINIAIS, ESANČIAIS ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 106, TVARKOS NUSTATYMO
2015-03-26
T-105