Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-03
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2015-03-26
T-43
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2015-03-26
T-44
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2015-03-26
T-45
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2015-03-26
T-46
05. DĖL PRITARIMO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-47
06. DĖL PRITARIMO JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-48
07. DĖL PRITARIMO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-49
08. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-50
09. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-51
10. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-52
11. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-53
12. DĖL PRITARIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-54
13. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-55
14. DĖL PRITARIMO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-56
15. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-57
16. DĖL PRITARIMO KRIŪKŲ MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-58
17. DĖL PRITARIMO LEKĖČIŲ MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-59
18. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-60
19. DĖL PRITARIMO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-61
20. DĖL PRITARIMO PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-62
21. DĖL PRITARIMO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-63
22. DĖL PRITARIMO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-64
23. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-65
24. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-66
25. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2015-03-26
T-67
26. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2015-03-26
T-68
27. DĖL MIŠRIOS IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOJE
2015-03-26
T-69
28. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS
2015-03-26
T-70
29. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2015-03-26
T-71
30. DĖL NEPANAUDOTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-72
31. DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-73
32. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS JONUI BURAGUI SKYRIMO
2015-03-26
T-74
33. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS AUGENIJAI SARAPINIENEI SKYRIMO
2015-03-26
T-75
34. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ALMAI NECELIENEI SKYRIMO
2015-03-26
T-76
35. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DANUTEI VOSYLIENEI SKYRIMO
2015-03-26
T-77
36. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS MARIJAI TERESEI JANKAUSKIENEI SKYRIMO
2015-03-26
T-78
37. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIMO DALYVAUTI VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE
2015-03-26
T-79
38. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-03-26
T-80
39. DĖL LIGITOS ARMONAVIČIENĖS SKYRIMO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS PAREIGAS
2015-03-26
T-81
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-354 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ AR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS“ DALINIO PAKEITIMO
2015-03-26
T-82
41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-394 „DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄJĮ PASTATĄ, ESANTĮ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-03-26
T-83
42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-84
43. DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI
2015-03-26
T-85
44. DĖL KOEFICIENTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIUI APSKAIČIUOTI
2015-03-26
T-86
45. DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015-03-26
T-87
46. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-03-26
T-88
47. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS
2015-03-26
T-89
48. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2015-03-26
T-90
49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-91
50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-92
51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-93
52. DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-94
53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-95
54. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRU NUTRAUKIMO
2015-03-26
T-96
55. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME, LIEPŲ G. 12, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2015-03-26
T-97
56. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-98
57. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2015-03-26
T-99
58. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS VAIDAI BURBULIENEI SKYRIMO
2015-03-26
T-100
59. DĖL RAJONO VANDENVIEČIŲ SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO RAJONO TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2015-03-26
T-101
60. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRUI
2015-03-26
T-102
61. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS EDGARO PILYPAIČIO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2015-03-26
T-103
62. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-03-26
T-104
63. DĖL NAUDOJIMOSI PASTATU - TAUPOMASIS BANKAS IR KNYGYNAS BEI KITAIS STATINIAIS, ESANČIAIS ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 106, TVARKOS NUSTATYMO
2015-03-26
T-105