Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-04
1. DĖL JUOZO PUODŽIUKAIČIO ATLEIDIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
2015-04-17
T-1
2. DĖL PAVEDIMO EITI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2015-04-17
T-2
3. DĖL ALGIMANTO DAMIJONAIČIO ATLEIDIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ
2015-04-17
T-3
4. DĖL PAVEDIMO EITI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS
2015-04-17
T-4
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2015-04-17
T-5
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO
2015-04-17
T-6
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2015-04-17
T-7
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-8
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2015-04-30
T-9
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-10
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2015-04-30
T-11
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR JŲ NARIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2015-04-30
T-12
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-13
07. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-14
08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-15
09. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-16
10. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-17
11. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-18
12. DĖL LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO 2014 METŲ ATASKAITOS
2015-04-30
T-19
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2015-04-30
T-20
14. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UAB „GULBELĖ“ NUTRAUKIMO
2015-04-30
T-21
15. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2015-04-30
T-22
16. DĖL TURTO NURAŠYMO
2015-04-30
T-23
17. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-24
18. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-25
19. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-26
20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-27
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-28
22. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-29
23. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-30
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ SAUSIO MĖNESIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI
2015-04-30
T-31
25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-32
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-33
27. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2014 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2015 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-34
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2015-04-30
T-35
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS PATVIRTINIMO
2015-04-30
T-36
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-342 „DĖL SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2015-04-30
T-37
31. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2015-04-30
T-38
32. DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO
2015-04-30
T-39
33. DĖL MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2015-04-30
T-40
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-7 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-04-30
T-41