Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-05
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2015-05-28
T-42
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
2015-05-28
T-43
03. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO
2015-05-28
T-44
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2015-05-28
T-45
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2015-05-28
T-46
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2015-05-28
T-47
07. DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJAI REDAKCIJAI PARENGTI SUDARYMO
2015-05-28
T-48
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ
2015-05-28
T-49
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2015-05-28
T-50
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI“ DALINIO PAKEITIMO
2015-05-28
T-51
11. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-05-28
T-52
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO
2015-05-28
T-53
13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SAUGOK SVEIKATĄ, KOL JAUNAS!“
2015-05-28
T-54
14. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ŽYDRŪNUI VELIČKAI SKYRIMO
2015-05-28
T-55
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-367 „DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-05-28
T-56
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
2015-05-28
T-57
17. DĖL BARZDŲ SENIŪNIJOS LAISVALAIKIO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015-05-28
T-58
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL ŠAKIŲ ,,VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-05-28
T-59
19. DĖL MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS DYDŽIŲ NUSTATYMO IR MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-05-28
T-60
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PASKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2015-05-28
T-61
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-05-28
T-62
22. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2016 METAMS
2015-05-28
T-63
23. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2016 METAMS
2015-05-28
T-64
24. DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2015-05-28
T-65
25. DĖL NUOLATINĖS TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2015-05-28
T-66
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-206 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ DALINIO PAKEITIMO
2015-05-28
T-67
27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2015-05-28
T-68
28. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ PATIKĖJIMO TEISE
2015-05-28
T-69
29. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU BARZDŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2015-05-28
T-70
30. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU VISUOMENINE ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“ NUTRAUKIMO
2015-05-28
T-71
31. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-05-28
T-72
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SUDARGO SENIŪNIJOJE, SUDARGO KAIME, KALNO G. 1, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-05-28
T-73
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-184 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS“ DALINIO PAKEITIMO
2015-05-28
T-74
34. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2015-05-28
T-75
35. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „VYTURĖLIS“ IR SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BERŽYNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2015-05-28
T-76
36. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO- PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2015-05-28
T-77
37. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2015-05-28
T-78
38. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2015-05-28
T-79
39. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LEKĖČIŲ MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2015-05-28
T-80
40. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2015-05-28
T-81
41. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PLOKŠČIŲ MOKYKLOS - DAUGIAFUNKCIO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2015-05-28
T-82
42. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2015-05-28
T-83
43. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2015-05-28
T-84
44. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2015-05-28
T-85
45. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2015-05-28
T-86
46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO
2015-05-28
T-87
47. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-05-28
T-88
48. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-05-28
T-89
49. DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT ASOCIACIJĄ ŠAKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ IR KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO
2015-05-28
T-90