Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-06
01. DĖL ĮPAREIGOJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2015-06-10
T-91
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2015-06-25
T-92
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-108 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NARKOTIKŲ KONTROLĖS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-06-25
T-93
03. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-06-25
T-94
04. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO ĮSTEIGIMO
2015-06-25
T-95
05. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3, OPERATORIAUS (NUOMININKO) ATRANKOS-NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-06-25
T-97
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-06-25
T-97
07. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2015 METAMS
2015-06-25
T-98
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-06-25
T-99
09. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, VYTAUTO G. 19-11, NUOMOS AUDRONĖS ŠUOPIENĖS ŠEIMAI
2015-06-25
T-100
10. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 34-15, NUOMOS MANTO LEVENDAUSKO ŠEIMAI
2015-06-25
T-101
11. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-22, NUOMOS SIGITAI ŠUMSKAITEI
2015-06-25
T-102
12. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 25-1, NUOMOS GITOS SAVOKAITIENĖS ŠEIMAI
2015-06-25
T-103
13. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO GRIŠKABŪDŽIO MSTL., SKRYNUPIŲ G. 7-7, NUOMOS RAMUNĖS VENSKAITIENĖS ŠEIMAI
2015-06-25
T-104
14. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, ŠIAUDINĖS KAIME, ATEITIES G. 1, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-06-25
T-105
15. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-06-25
T-106
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU GIRĖNŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2015-06-25
T-107
17. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO GIRĖNŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-06-25
T-108
18. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2015-06-25
T-109
19. DĖL SUTIKIMO KEISTI PATALPŲ PASKIRTĮ
2015-06-25
T-110
20. DĖL LEIDIMO PERTVARKYTI SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ, ESANTĮ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, PADAINIŲ KAIME 3
2015-06-25
T-111
21. DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO
2015-06-25
T-112
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-06-25
T-113
23. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ATSTOVAUTI SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS VISUOTINIAME NEEILINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME
2015-06-25
T-114
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO, PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO BEI ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2015-06-25
T-115
25. DĖL NUOMPINIGIŲ UŽ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMĄ SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2015-06-25
T-116
26. DĖL LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015-06-25
T-117
27. DĖL GELGAUDIŠKIO ,,ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-06-25
T-118
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ VANDENYS“ TEIKIAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO IR BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ 1.3. PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2015-06-25
T-119
29. DĖL PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA NAMUOSE ŠAKIŲ RAJONE“ VYKDYMO TĘSTINUMO
2015-06-25
T-120
30. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIREKTOREI
2015-06-25
T-121
31. DĖL TURTO PERDAVIMO
2015-06-25
T-122
32. DĖL PRITARIMO ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMUI GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE
2015-06-25
T-123
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-230 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS REPREZENTACINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-06-25
T-124
34. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2015-06-25
T-125
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2014-2017 METŲ BENDROJO PLANO TVIRTINIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-06-25
T-126
36. DĖL NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO INGAI CIBULSKIENEI
2015-06-25
T-127
37. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-06-25
T-128