Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-07
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2015 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-129
02. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2015-07-30
T-130
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
2015-07-30
T-131
04. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ 2015 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS PRIEMONEI ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ
2015-07-30
T-132
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-133
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
2015-07-30
T-134
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE, PATEIKIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
T-135
08. DĖL ŠAKIŲ SENIŪNIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO
2015-07-30
T-136
09. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS (IŠSKYRUS ALŲ, ALAUS MIŠINIUS SU NEALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IR NATŪRALIOS FERMENTACIJOS SIDRU, KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 6 PROC.) GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJOJE
2015-07-30
T-137
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
T-138
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-139
12. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2015-07-30
T-140
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO SUDARYMO, NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-141
14. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2014 METUS
2015-07-30
T-142
15. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS“ NUTRAUKIMO
2015-07-30
T-143
16. DĖL TURTO NURAŠYMO
2015-07-30
T-144
17. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2015-07-30
T-145
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-07-30
T-146
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, IR GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-07-30
T-147
20. DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-148
21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-149
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-150
23. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-151
24. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE BEI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-07-30
T-152
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-07-30
T-153
26. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2015-07-30
T-154
27. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2015-07-30
T-155