Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-09
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-249 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS“ DALINIO PAKEITIMO
2015-09-04
T-156
02. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS ,,PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ
2015-09-04
T-157
03. DĖL VIENOS PAPILDOMOS POILSIO DIENOS PER MĖNESĮ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI INGAI CIBULSKIENEI
2015-09-04
T-158
04. DĖL NAUDOJIMOSI ZYPLIŲ DVARO SODYBOS, ESANČIOS LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, TERITORIJA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-04
T-159
05. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2015-09-04
T-160
06. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ASTAI OLEKIENEI SKYRIMO
2015-09-04
T-161
07. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, JOGINIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 1, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-09-04
T-162
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-112 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2015-09-04
T-163
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-04
T-164
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015-09-04
T-165
11. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-09-04
T-166
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-09-04
T-167
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO
2015-09-04
T-168
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO 2015 METAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015-09-04
T-169
15. DĖL GUDKAIMIO MELIORACIJOS ĮRENGINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS INVESTICINIO PROJEKTO ,,GUDKAIMIO MĮNA NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2015-09-04
T-170
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS INGOS CIBULSKIENĖS TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
2015-09-04
T-171
17. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2015-09-04
T-172