Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2015-11
01. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2015-11-27
T-221
02. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2015-11-27
T-222
03. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2015-11-27
T-223
04. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2015-11-27
T-224
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2017 METŲ PROGRAMOS IR RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2015-11-27
T-225
06. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ ĮSTEIGIMO
2015-11-27
T-226
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JONO JABLONSKIO PREMIJOS SKYRIMO RIMAI BAKŠIENEI IR VILIJAI SAKALAUSKIENEI
2015-11-27
T-227
08. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2015-11-27
T-228
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 1999 M. SPALIO 20 D. SPRENDIMO NR. 244 „DĖL MOKESČIO UŽ NAKVYNĘ TARIFO NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2015-11-27
T-229
10. DĖL DARBO SUTARTIES SU NIJOLE ŪSIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2015-11-27
T-230
11. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS KONCESIJOS KONKURSO SĄLYGŲ, PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGŲ PATVIRTINIMO BEI KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO
2015-11-27
T-231
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-156 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR T-249 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS“ DALINIO PAKEITIMO“ PAPILDYMO
2015-11-27
T-232
13. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS BEI SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZĖS PATVIRTINIMO
2015-11-27
T-233
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2015-11-27
T-234
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMU NR. T-249 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ NUOSTATŲ PAPILDYMO
2015-11-27
T-235
16. DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2015-11-27
T-236
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2015-11-27
T-237
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2015-11-27
T-238
19. DĖL TURTO PERDAVIMO
2015-11-27
T-239
20. DĖL TURTO PERDAVIMO
2015-11-27
T-240
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2015/2016 MOKSLO METAMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2015-11-27
T-241
22. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DARBO LAIKO PAKEITIMO
2015-11-27
T-242
23. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO (LOPŠELIO) GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „KLEVELIS“
2015-11-27
T-243
24. DĖL GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-11-27
T-244
25. DĖL PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2015-11-27
T-245
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2015-11-27
T-246
27. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, KAUNO G. 13-8, PARDAVIMO
2015-11-27
T-247
28. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, KAUNO G. 13-1, PARDAVIMO
2015-11-27
T-248
29. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, J. BASANAVIČIAUS G. 16-35, PARDAVIMO
2015-11-27
T-249
30. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, JAUNYSTĖS TAKAS 3-11, PARDAVIMO
2015-11-27
T-250
31. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2015-11-27
T-251
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2015-11-27
T-252
33. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3, PERDAVIMO
2015-11-27
T-253
34. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRU NUTRAUKIMO
2015-11-27
T-254
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-11-27
T-255
36. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAMS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-11-27
T-256
37. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, UŽSIENIŲ KAIME, NOVOS G. 1, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2015-11-27
T-257
38. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA BENDRUOMENĖS CENTRU „TĖVIŠKĖ“ PRATĘSIMO
2015-11-27
T-258
39. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA GELGAUDIŠKIO BENDRUOMENĖS CENTRU „ATGAIVA“ NUTRAUKIMO
2015-11-27
T-259
40. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GELGAUDIŠKYJE, TAIKOS G. 59, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2015-11-27
T-260