Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2016-03
01. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-57
02. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-58
03. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-59
04. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 METŲ ATASKAITAI
2016-03-18
T-60
05. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-61
06. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-62
07. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-63
08. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-64
09. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-65
10. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-66
11. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-67
12. DĖL PRITARIMO KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-68
13. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-03-18
T-69
14. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2016-03-18
T-70
15. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-71
16. DĖL PRITARIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-72
17. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-73
18. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-74
19. DĖL PRITARIMO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-75
20. DĖL PRITARIMO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-76
21. DĖL PRITARIMO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-77
22. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-78
23. DĖL PRITARIMO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-79
24. DĖL PRITARIMO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-80
25. DĖL PRITARIMO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-81
26. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-82
27. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-83
28. DĖL PRITARIMO JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-84
29. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-85
30. DĖL PRITARIMO LEKĖČIŲ MOKYKLOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-86
31. DĖL PRITARIMO KRIŪKŲ MOKYKLOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-87
32. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-88
33. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-89
34. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-90
35. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-03-18
T-91
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
2016-03-18
T-92
37. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2016-03-18
T-93
38. DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2016-03-18
T-94
39. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2016/2017 MOKSLO METAMS
2016-03-18
T-95
40. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ORGANIZUOTI KONKURSUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGOMS EITI
2016-03-18
T-96
41. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-03-18
T-97
42. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2014 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2016-03-18
T-98
43. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-3 „DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2016-03-18
T-99
44. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI IR ĮGYVENDINIMUI
2016-03-18
T-100
45. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,SUDARGO MELIORACIJA“ INVESTICINIO PROJEKTO ,,MSNA ,,SUDARGO MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2016-03-18
T-101
46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-9O „DĖL ŠUNŲ REGISTRAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-91 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2016-03-18
T-102
47. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-117 ,,DĖL LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2016-03-18
T-103
48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI 2016 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2016-03-18
T-104
49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-171 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PASTATO REKONSTRAVIMAS“ PAKEITIMO
2016-03-18
T-105
50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-156 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-249 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS“ DALINIO PAKEITIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-03-18
T-106
51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-231 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS KONCESIJOS KONKURSO SĄLYGŲ, PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGŲ PATVIRTINIMO BEI KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2016-03-18
T-107
52. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO PASTATO REMONTAS“
2016-03-18
T-108
53. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2016-03-18
T-109
54. DĖL TURTO NURAŠYMO
2016-03-18
T-110
55. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2016-03-18
T-111
56. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2016-03-18
T-112
57. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA PLOKŠČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2016-03-18
T-113
58. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VALSTYBINEI AUGALININKYSTĖS TARNYBAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS IR ASOCIACIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMAMS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-03-18
T-114
59. DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-03-18
T-115
60. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMU NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PATVIRTINTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PAPILDYMO
2016-03-18
T-116
61. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,LIEPALOTAI“ INVESTICINIO PROJEKTO ,,MSNA ,,LIEPALOTAI“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2016-03-18
T-117
62. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,PUSDEŠRIAI“ INVESTICINIO PROJEKTO ,,MSNA ,,PUSDEŠRIAI“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2016-03-18
T-118