Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2016-05
01. DĖL TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ KABINETO (SAVIVALDYBĖS DOTS KABINETO) ĮSTEIGIMO IR LAIKINŲJŲ DOTS PASLAUGŲ TEIKIMO
2016-05-27
T-167
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO, MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ, ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ PAGAL ASOCIACIJŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMUS, PAVĖŽĖJIMO Į RENGINIUS, REPREZENTUOJANT RAJONO SAVIVALDYBĘ, TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2016-05-27
T-168
03. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2016-05-27
T-169
04. DĖL SUTIKIMO PERIMTI DALININKO TEISES IR PAREIGAS
2016-05-27
T-170
05. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2016-05-27
T-171
06. DĖL PRITARIMO DIEGTI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE KOKYBĖS VADYBOS SISTEMĄ
2016-05-27
T-172
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2015 M. VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2016-05-27
T-173
08. DĖL VIENOS PAPILDOMOS POILSIO DIENOS PER MĖNESĮ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI INGAI CIBULSKIENEI
2016-05-27
T-174
09. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO INGAI CIBULSKIENEI
2016-05-27
T-175
10. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO EVALDUI SNIEČKUI
2016-05-27
T-176
11. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIREKTOREI
2016-05-27
T-177
12. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-05-27
T-178
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
2016-05-27
T-179
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-52 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-05-27
T-180
15. DĖL GELGAUDIŠKIO ,,ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2016-05-27
T-181
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-382 ,,DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2016-05-27
T-182
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-117 ,,DĖL LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
2016-05-27
T-183
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-05-27
T-184
19. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2017 METAMS
2016-05-27
T-185
20. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2017 METAMS
2016-05-27
T-186
21. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, KETURNAUJIENOS KAIME, KETURNAUJIENOS G. 3, PARDAVIMO
2016-05-27
T-187
22. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVU „SENOJI KRYŽKELĖ“ NUTRAUKIMO
2016-05-27
T-188
23. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-05-27
T-189
24. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-05-27
T-190
25. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2016-05-27
T-191
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-05-27
T-192
27. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2016-05-27
T-193
28. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2016-05-27
T-194
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-05-27
T-195
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, IR GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-05-27
T-196
31. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2016-05-27
T-197
32. DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2016-05-27
T-198
33. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
T-199
34. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
T-200
35. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
T-201
36. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
T-202
37. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LEKĖČIŲ MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
T-203
38. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2016-05-27
T-204
39. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
T-205
40. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2016-05-27
T-206
41. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2016-05-27
T-207
42. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2016-05-27
T-208
43. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-05-27
T-209