Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2016-10
01. DĖL KATEGORIJOS SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRUI
2016-10-28
T-316
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-157 „DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS IŠ LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS ,,PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“ ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ“ DALINIO PAKEITIMO
2016-10-28
T-317
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-30 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014-2020 METŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-10-28
T-318
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-10-28
T-319
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-10-28
T-320
06. DĖL VIDUTINĖS KIETO KURO KAINOS PATVIRTINIMO
2016-10-28
T-321
07. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LAIPTŲ KOPIKLIO NUOMOS ĮKAINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2016-10-28
T-322
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-10-28
T-323
09. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA KOREGAVIMAS“
2016-10-28
T-324
10. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GLOBOS NAMŲ ĮKŪRIMAS VONIŠKIUOSE“
2016-10-28
T-325
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2016-10-28
T-326
12. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-10-28
T-327
13. DĖL EVALDO SNIEČKAUS ATLEIDIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ
2016-10-28
T-328
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-10-28
T-329
15. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2017 METAIS
2016-10-28
T-330
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMU NR. T-386 PATVIRTINTŲ UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ĮSTATŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2016-10-28
T-331
17. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2016-10-28
T-332
18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GOTLYBIŠKIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 26, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2016-10-28
T-333
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-10-28
T-334
20. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2016-10-28
T-335
21. DĖL ZYPLIŲ DVARKO SODYBOS PASTATŲ OPERATORIAUS (NUOMININKO) ATRANKOS-NUOMOS SUTARTIES NR. 1D-26, SUDARYTOS 2015 M. RUGPJŪČIO 12 D., DALINIO PAKEITIMO
2016-10-28
T-336
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ PAKEITIMO
2016-10-28
T-337
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-10-28
T-338
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PAPILDYMO
2016-10-28
T-339
25. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS NIJOLEI JURKEVIČIENEI SKYRIMO
2016-10-28
T-340
26. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS BEI PRIEMOKOS NUSTATYMO
2016-10-28
T-341