Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2016-11
01. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2016-11-25
T-342
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS PATVIRTINIMO
2016-11-25
T-343
03. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2016-11-25
T-344
04. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS VIRGINIJAI JAKAITIENEI SKYRIMO
2016-11-25
T-345
05. DĖL TURTO PERDAVIMO
2016-11-25
T-346
06. DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2016-11-25
T-347
07. DĖL VOVERIŲ MEDICINOS PUNKTO LIKVIDAVIMO
2016-11-25
T-348
08. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2016-11-25
T-349
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-279 ,,DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-11-25
T-350
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-104 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI 2016 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-11-25
T-351
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
T-352
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
T-353
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-47 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
T-354
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-11-25
T-355
15. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI “ SUTEIKIMO ATIDEDANT BANKO PASKOLOS, PAIMTOS INVESTICIJŲ PROJEKTUI „BIOKURO PANAUDOJIMO ŠILUMOS GAMYBAI PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“, GRĄŽINIMO TERMINĄ
2016-11-25
T-356
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
T-357
17. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2016-11-25
T-358
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-402 „DĖL SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-11-25
T-359
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-249 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS“ PAKEITIMO
2016-11-25
T-360
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-111 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO KONCESIJOS ESMINIŲ SĄLYGŲ“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
T-361
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-231 „DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS KONCESIJOS KONKURSO SĄLYGŲ, PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGŲ PATVIRTINIMO BEI KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
2016-11-25
T-362
22. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PASTATO REKONSTRAVIMAS“ BENDRAFINANSAVIMO UŽTIKRINIMO
2016-11-25
T-363
23. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2016-11-25
T-364