Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2016-12
01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-170 „DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-365
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-88 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-366
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-262 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-367
05. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ PATVIRTINIMO
2016-12-23
T-369
06. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS
2016-12-23
T-370
07. DĖL TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-12-23
T-371
08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS IR KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2016-12-23
T-372
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-19 ,,DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2016-12-23
T-373
10. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS DIREKTOREI RIMAI VASAITIENEI
2016-12-23
T-374
11. DĖL VIENKARTINĖS IŠMOKOS SKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI DIANAI ŠLEŽIENEI
2016-12-23
T-375
12. DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS SKYRIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI DAIVAI BUKŠNIENEI
2016-12-23
T-376
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2016-12-23
T-377
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2016-12-23
T-378
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-379
16. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMUI
2016-12-23
T-380
17. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO DVARO PARKO ŽEMĖS SKLYPO PERĖMIMUI
2016-12-23
T-381
18. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ NR. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO BŪDO IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
2016-12-23
T-382
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-12-23
T-383
20. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI
2016-12-23
T-384
21. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2016-12-23
T-385
22. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2016 METUS
2016-12-23
T-386
23. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRU NUTRAUKIMO
2016-12-23
T-387
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2016-12-23
T-388
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-389
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-390
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ 1 PRIEDO „SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠAS“ PAKEITIMO
2016-12-23
T-391
28. DĖL VIENKARTINĖS PRIEMOKOS IŠMOKĖJIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJUI EDGARUI PILYPAIČIUI
2016-12-23
T-392
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ IR 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-44 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2016-12-23
T-393
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO
2016-12-23
T-394
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2016-12-23
T-395
01. DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO
2016-12-30
T-396
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL RAJONO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS APROBAVIMO“ PAPILDYMO
2016-12-30
T-397
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-332 „DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ“ PAKEITIMO
2016-12-30
T-398