Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2017-06
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-06-20
T-184
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2017-06-20
T-185
3. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-06-20
T-186
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-06-20
T-187
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2017-06-20
T-188
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR JŲ NARIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2017-06-20
T-189
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2017-06-20
T-190
8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2017-06-20
T-191
01. DĖL INGOS CIBULSKIENĖS ATLEIDIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS PAREIGŲ
2017-06-29
T-192
02. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-06-29
T-193
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-06-29
T-194
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS SKYRIMO
2017-06-29
T-195
05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2017-06-29
T-196
06. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2017-06-29
T-197
07. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-06-29
T-198
08. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS DALYVAVIMO 2017 METAIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE
2017-06-29
T-199
09. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2017-06-29
T-200
10. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ LOPŠELĮ - DARŽELĮ „BERŽELIS“
2017-06-29
T-201
11. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2017-06-29
T-202
12. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2017-06-29
T-203
13. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2017-06-29
T-204
14. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-06-29
T-205
15. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE
2017-06-29
T-206
16. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE
2017-06-29
T-207
17. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR GELGAUDIŠKIO VIDURINIO UGDYMO SKYRIAUS STEIGIMO
2017-06-29
T-208
18. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2017-06-29
T-209
19. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-06-29
T-210
20. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-06-29
T-211
21. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-06-29
T-212
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-382 „DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ NR. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO BŪDO IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-06-29
T-213
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-06-29
T-214
24. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-06-29
T-215
25. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2018 METAMS
2017-06-29
T-216
26. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2017 METAMS NUSTATYMO
2017-06-29
T-217
27. DĖL SUTIKIMO
2017-06-29
T-218
28. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2017-06-29
T-219
29. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2017-06-29
T-220
30. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-06-29
T-221
31. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, LIEPŲ G. 1, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJAI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2017-06-29
T-222
32. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, STRIŪPŲ G. 4-7, PARDAVIMO
2017-06-29
T-223