Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2017-07
01. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2017-07-28
T-224
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2017-07-28
T-225
03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-07-28
T-226
04. DĖL ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-07-28
T-227
05. DĖL ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-07-28
T-228
06. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-07-28
T-229
07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-07-28
T-230
08. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
2017-07-28
T-231
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-88 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-07-28
T-232
10. DĖL SOCIALINIO GLOBĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-07-28
T-233
11. DĖL PALUOBIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2017-07-28
T-234
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-07-28
T-235
13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMAS TERITORIJOJE TARP V. KUDIRKOS IR KĘSTUČIO GATVIŲ ŠAKIUOSE“
2017-07-28
T-236
14. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS NEĮGALIESIEMS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠAKIŲ LIGONINĖJE“
2017-07-28
T-237
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ (KURIŲ STEIGĖJA YRA SAVIVALDYBĖ) VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-07-28
T-238
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-07-28
T-239
17. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2017-07-28
T-240
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2017-07-28
T-241
19. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ SUTEIKIMO IMANT PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTO „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“ FINANSAVIMUI
2017-07-28
T-242
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-07-28
T-243
21. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-12 , NUOMOS VILMAI GRIGOŠAITYTEI
2017-07-28
T-244
22. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 80-35, NUOMOS ALMAI KOPICIENEI
2017-07-28
T-245
23. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, VYTAUTO G. 7-1, NUOMOS BIRUTEI SUTKAITIENEI
2017-07-28
T-246
24. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-19, NUOMOS VYTAUTUI PILIPAVIČIUI
2017-07-28
T-247
25. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LUKŠIŲ MSTL., EŽERO G. 3A-1, NUOMOS ASTOS NARBUTIENĖS ŠEIMAI
2017-07-28
T-248
26. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA NUTRAUKIMO
2017-07-28
T-249
27. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPE NUTRAUKIMO
2017-07-28
T-250
28. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO ASOCIACIJAI ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPEI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2017-07-28
T-251
29. DĖL PRITARIMO STEIGTI BIUDŽETINES ĮSTAIGAS - SENIŪNIJAS
2017-07-28
T-252
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2017-07-28
T-253
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-07-28
T-254
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-276 „DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-07-28
T-255
33.DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-274 „DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-07-28
T-256
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-07-28
T-257
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-261 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ RAJONO VERSLO TARYBĄ“ PAKEITIMO
2017-07-28
T-258
36. DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS
2017-07-28
T-259