Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2017-09
01. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO KRIŪKŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI
2017-09-29
T-260
02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-261
03. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-09-29
T-262
04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-263
05. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2017-09-29
T-264
06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-09-29
T-265
07. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS DARBO GRUPĖS SUDĖTIES IR VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2017-09-29
T-266
08. DĖL REAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ ŠAKIŲ RAJONE ALGORITMŲ PATVIRTINIMO
2017-09-29
T-267
09. DĖL PAVADINIMO GATVEI PAKEITIMO, KEIČIANT GATVĖS TIPĄ
2017-09-29
T-268
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI 2017 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-269
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-73 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-09-29
T-270
12. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2017-09-29
T-271
13. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-09-29
T-272
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-273
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
2017-09-29
T-274
16. DĖL PRITARIMO PRIEMONEI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
2017-09-29
T-275
17. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MODERNIŲ IR SAUGIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS ŠAKIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE“
2017-09-29
T-276
18. DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMOS, ĮGYVENDINANT „DRAUGYSTĖS PARKAI-2“ IR „DRAUGYSTĖS PARKAI-3“ PROJEKTUS, PATVIRTINIMO
2017-09-29
T-277
19. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
2017-09-29
T-278
20. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ
2017-09-29
T-279
21. DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS
2017-09-29
T-280
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-09-29
T-281
23. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2017 METUS
2017-09-29
T-282
24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „MOTORSPORT LT“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO UŽ 2017 METUS
2017-09-29
T-283
25. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2017-09-29
T-284
26. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRIAUSIUOJU POLICIJOS KOMISARIATU NUTRAUKIMO
2017-09-29
T-285
27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL NUOLATINĖS TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-286
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-287
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŠAKIŲ ŽEMĖTVARKOS SKYRIUI“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-288
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
2017-09-29
T-289
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-290
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2017-09-29
T-291
33. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2017-09-29
T-292
34. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2017-09-29
T-293
35. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2017-09-29
T-294
36. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-09-29
T-295
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-296
38. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE
2017-09-29
T-297
39. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE IR ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2017-09-29
T-298
40. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2017-09-29
T-299
41. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2017-09-29
T-300
42. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2017-09-29
T-301
43. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2017-09-29
T-302
44. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-09-29
T-303
45. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-09-29
T-304
46. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PALUOBIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-09-29
T-305
47. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PLOKŠČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-09-29
T-306
48. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2017-09-29
T-307
49. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-09-29
T-308
50. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2017-09-29
T-309
51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO
2017-09-29
T-310
52. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
2017-09-29
T-311
53. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2017-09-29
T-312
54. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2017-09-29
T-313
55. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITŲ (GYVENTOJAMS) PROJEKTAMS PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-314
56. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-09-29
T-315
57. DĖL PRIEMOKOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI ILONAI ŠEFLERIENEI NUSTATYMO
2017-09-29
T-316
58. DĖL PRIEMOKOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DAINIUI GRINCEVIČIUI NUSTATYMO
2017-09-29
T-317
59. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMUI
2017-09-29
T-318