Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2018-02
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2018-02-21
T-41
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2018-02-21
T-42
DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-02-21
T-43
DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-02-21
T-44
DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ASOCIACIJAI GELGAUDIŠKIO BENDRUOMENĖS CENTRUI „ATGAIVA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2018-02-21
T-45
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-02-21
T-46
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2018-02-21
T-47
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-104 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DRAUGYSTĖS PARKAI-3“ PAPILDYMO
2018-02-21
T-48
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-105 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS ŠAKIŲ MIESTE“ PAKEITIMO
2018-02-21
T-49
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-303 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ MIESTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2018-02-21
T-50
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-141 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PAKEITIMO
2018-02-21
T-51
DĖL PRAŠYMO PERDUOTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ
2018-02-21
T-52
DĖL SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2018-02-21
T-53
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-177 „DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ RIBOJIMO ZONOS NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-02-21
T-54
DĖL GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2018-02-21
T-55
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-02-21
T-56
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2018-02-21
T-57
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-87„DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-02-21
T-58
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-02-21
T-59
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-312 „DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO“ PAKEITIMO
2018-02-21
T-60
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIEDO PAKEITIMO
2018-02-21
T-61
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2018-02-21
T-62
DĖL LĖŠŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO, JAUNIMO ORGANIZACIJŲ, NEFORMALIŲ JAUNIMO GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ SU JAUNIMU, VEIKLAI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-02-21
T-63