Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2018-04
Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo
2018-04-25
T-117
Dėl Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų 2017 metų ataskaitos patvirtinimo ir fondo administravimo išlaidų padengimo
2018-04-25
T-118
Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai
2018-04-25
T-119
Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai
2018-04-25
T-120
Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2018-04-25
T-121
Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai
2018-04-25
T-122
Dėl viešosios įstaigos Kidulių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai
2018-04-25
T-123
Dėl viešosios įstaigos Gelgaudiškio ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai
2018-04-25
T-124
Dėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai
2018-04-25
T-125
Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai
2018-04-25
T-126
Dėl viešosios įstaigos Lukšių ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai
2018-04-25
T-127
Dėl viešosios įstaigos Griškabūdžio ambulatorijos 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai
2018-04-25
T-128
Dėl Šakių rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo
2018-04-25
T-129
Dėl rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo
2018-04-25
T-130
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ vadovo 2017 metų ataskaitai
2018-04-25
T-131
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių autobusų parkas“ vadovo 2017 metų ataskaitai
2018-04-25
T-132
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ vadovo 2017 metų ataskaitai
2018-04-25
T-133
Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ vadovo 2017 metų ataskaitai
2018-04-25
T-134
Dėl pritarimo UAB „Šakių komunalinis ūkis“ vadovo 2017 metų ataskaitai
2018-04-25
T-135
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-25
T-136
Dėl pritarimo Šakių savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai
2018-04-25
T-137
Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano ir 2018-2020 metų strateginio veiklos plano priežiūros sistemos aprašo patvirtinimo
2018-04-25
T-138
Dėl panaudos sutarties su UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija nutraukimo
2018-04-25
T-139
Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms pagal panaudos sutartis
2018-04-25
T-140
Dėl turto nurašymo
2018-04-25
T-141
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių seniūnijoje, Liepalotų kaime, Mokyklos g. 27, nuomos viešojo konkurso būdu
2018-04-25
T-142
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal panaudos sutartį
2018-04-25
T-143
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl labdaros ir paramos fondo šešupės euroregiono šakių biuro“ 3 punkto pripažinimo netekusiu galios
2018-04-25
T-144
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo
2018-04-25
T-145
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ papildymo
2018-04-25
T-146
Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro akreditavimo ir kategorijos suteikimo
2018-04-25
T-147
Dėl Kukarskės globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo
2018-04-25
T-148
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
2018-04-25
T-149
Dėl Šakių rajono Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
2018-04-25
T-150
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo
2018-04-25
T-151
Dėl metinių veiklos užduočių nustatymo rajono švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų vadovams
2018-04-25
T-152
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl pritarimo projektui „draugystės parkai-2“ pakeitimo
2018-04-25
T-153
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl pritarimo projektui „Šakių rajono savivaldybės kultūros centro pastato rekonstravimas“ pakeitimo“ pakeitimo
2018-04-25
T-154
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/vl-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
2018-04-25
T-155
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl pritarimo projektui „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“ pakeitimo
2018-04-25
T-156
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-377 ,,Dėl rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biure teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ pakeitimo
2018-04-25
T-157
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-25
T-158
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-97 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-117 ,,Dėl Lukšių kultūros centro teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ papildymo“ pakeitimo
2018-04-25
T-159
Dėl geografinių charakteristikų pakeitimo gatvėms
2018-04-25
T-160
Dėl projekto „Šakių kultūros centro pastato, esančio Nepriklausomybės g. 7, Šakiai, rekonstravimas“ bendrafinansavimo užtikrinimo
2018-04-25
T-161
Dėl rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo
2018-04-25
T-162
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ 2014-2018 m. investicijų plano papildymo derinimo
2018-04-25
T-163
Dėl pritarimo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitai
2018-04-25
T-164
Dėl rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2018 metų ii-iv ketvirčio programos patvirtinimo
2018-04-25
T-165
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-261 „Dėl atstovų delegavimo į Šakių rajono verslo tarybą“ pakeitimo
2018-04-25
T-166
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-25
T-167
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo
2018-04-25
T-168