Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2018-09
Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo
2018-09-21
T-285
Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių mobiliųjų telefonų ir abonentinių kortelių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir tarnybinių mobiliųjų telefonų ryšio ir abonentinių kortelių limitų nustatymo
2018-09-21
T-286
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-270 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo
2018-09-21
T-287
Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių statybai rengimo ir planavimo tikslų
2018-09-21
T-288
Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinius žemės sklypus
2018-09-21
T-289
Dėl konkurso organizavimo Gelgaudiškio dvaro sodybos operatoriaus atrankai
2018-09-21
T-290
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo
2018-09-21
T-291
Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2018-09-21
T-292
Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo
2018-09-21
T-293
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-162 "Dėl rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-21
T-294
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandzio 25 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. Sprendimo Nr. T-213 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
2018-09-21
T-295
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl pritarimo projekto „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“ rengimui ir įgyvendinimui“ dalinio pakeitimo“ pakeitimo
2018-09-21
T-296
Dėl nekilnojamųjų daiktų, esančių Gelgaudiškyje Mokyklos g. 14A-21 ir Taikos g. 70-6, Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo
2018-09-21
T-297
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-21
T-298
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-21
T-299
Dėl garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ suteikimo atidedant paskolų, paimtų investicijų projektui „Biokuro panaudojimo šilumos gamybai plėtra Šakių rajone“, grąžinimo terminus
2018-09-21
T-300
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „DOJUS invest“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2018 metus
2018-09-21
T-301
Dėl atstovo delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę
2018-09-21
T-302
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-21
T-303
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo
2018-09-21
T-304
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“ pakeitimo ir papildymo
2018-09-21
T-305
Dėl turto perdavimo Šakių socialinių paslaugų centrui
2018-09-21
T-306
Dėl turto perdavimo Šakių rajono lukšių vinco grybo gimnazijai
2018-09-21
T-307
Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal panaudos sutartį
2018-09-21
T-308
Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kidulių ambulatorija nutraukimo
2018-09-21
T-309
Dėl nuomos sutarties su Jurgitos Jucaitienės individualiąja įmone nutraukimo
2018-09-21
T-310
Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
2018-09-21
T-311
Dėl ūkio patalpos, esančios Kauno g. 25D-1, Lekėčiuose, Šakių r. sav., pardavimo
2018-09-21
T-312
Dėl savivaldybės būsto, esančio Gelgaudiškyje, Mokyklos g. 20-9, nuomos Paulinos Stankaitienės šeimai
2018-09-21
T-313
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Griškabūdžio seniūnijoje, Paluobių kaime, Bažnyčios g. 7, nuomos viešojo konkurso būdu
2018-09-21
T-314
Dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos nuostatų patvirtinimo
2018-09-21
T-315
Dėl Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ir mišrios ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupių darbo laiko nustatymo
2018-09-21
T-316
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-242 „Dėl Lukšių Vinco Grybo gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laiko pakeitimo“ pakeitimo
2018-09-21
T-317
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl studijų rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-21
T-318
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr.T-152 „Dėl metinių veiklos užduočių nustatymo rajono švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų vadovams“ pakeitimo
2018-09-21
T-319
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr.T-234 „Dėl mokykloms priskiriamų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-21
T-320
Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose, tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-09-21
T-321
Dėl maitinimo dienos įkainio nustatymo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos bendrabutyje
2018-09-21
T-322
Dėl Šakių rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-09-21
T-323
Dėl Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-09-21
T-324
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Žvirgždaičių progimnazijoje
2018-09-21
T-325
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre
2018-09-21
T-326
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre
2018-09-21
T-327
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre
2018-09-21
T-328
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje
2018-09-21
T-329
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Kidulių pagrindinėje mokykloje
2018-09-21
T-330
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Slavikų pagrindinėje mokykloje
2018-09-21
T-331
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2018/2019 mokslo metams“ pakeitimo
2018-09-21
T-332
Dėl darbo sutarties su Diana Baužaite-Mikužiene nutraukimo
2018-09-21
T-333
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato steigimo ir pareigybių skaičiaus nustatymo
2018-09-21
T-334