Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2018-10
Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro nuostatų patvirtinimo
2018-10-25
T-335
Dėl Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-10-25
T-336
Dėl Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo
2018-10-25
T-337
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-25
T-338
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-216 „Dėl rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių plano ir sąmatos patvirtinimo“ papildymo
2018-10-25
T-339
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-162 ,,Dėl rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-25
T-340
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl pavedimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių paslaugų centras ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ papildymo ir pakeitimo
2018-10-25
T-341
Dėl pritarimo projektui „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“
2018-10-25
T-342
Dėl vidutinės kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo
2018-10-25
T-343
Dėl pritarimo projektų vykdymui ir lėšų skyrimo
2018-10-25
T-344
Dėl Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-10-25
T-345
Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos Šakių rajono savivaldybėje finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-10-25
T-346
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo
2018-10-25
T-347
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-25
T-348
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl žemės mokesčio mažinimo 2018 metams“ pakeitimo
2018-10-25
T-349
Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šakių rajono savivaldybei viešosios įstaigos Šakių krepšinio klubo visuotiniame dalininkų susirinkime
2018-10-25
T-350
Dėl viešosios įstaigos „Motorsport LT“ atleidimo nuo žemės mokesčio už 2018 metus
2018-10-25
T-351
Dėl panaudos sutarties su asociacija Sintautų bendruomenės centru nutraukimo
2018-10-25
T-352
Dėl turto perdavimo Šakių rajono griškabūdžio gimnazijai
2018-10-25
T-353
Dėl turto perdavimo rajono savivaldybės administracijai
2018-10-25
T-354
Dėl turto perdavimo Šakių socialinių paslaugų centrui
2018-10-25
T-355
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4 K1, nuomos viešojo konkurso būdu
2018-10-25
T-356
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, nuomos viešojo konkurso būdu
2018-10-25
T-357
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo
2018-10-25
T-358
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2018-10-25
T-359
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo
2018-10-25
T-360
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
2018-10-25
T-361
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo
2018-10-25
T-362
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl rajono savivaldybės Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo
2018-10-25
T-363
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2018-10-25
T-364
Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Šakių rajono ir Sakartvelo Dušeti savivaldybių bendradarbiavimo susitarimui
2018-10-25
T-365
Dėl pritarimo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės, Lietuvos Šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės ir Šakių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai
2018-10-25
T-366
Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos memorandumui „Dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“
2018-10-25
T-367
Dėl turto perdavimo rajono savivaldybės administracijai
2018-10-25
T-368
Dėl pavedimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą veiklos auditą
2018-10-25
T-369
Dėl pritarimo Šakių miesto Nepriklausomybės, V.Kudirkos, Vytauto ir Bažnyčios gatvėmis ribojamo kvartalo renovacijos planui
2018-10-25
T-370