Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2018-12
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl pavedimo biudžetinei įstaigai Šakių socialinių paslaugų centras ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2018-12-21
T-399
Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-12-21
T-400
Dėl nekilnojamųjų daiktų, esančių Šakiuose, S. Banaičio g. 6-37 ir Draugystės take 3-44, Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo
2018-12-21
T-401
Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų
2018-12-21
T-402
Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo patvirtinimo
2018-12-21
T-403
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. T-153 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2016–2018 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-21
T-404
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl projekto „Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo
2018-12-21
T-405
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl pritarimo projektui „Žvirgždaičių atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo
2018-12-21
T-406
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-302 „Dėl pritarimo projektui „Lekėčių atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo
2018-12-21
T-407
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl pritarimo projektui „Griškabūdžio atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo
2018-12-21
T-408
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl projekto „Gelgaudiškio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo
2018-12-21
T-409
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl pritarimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas teritorijoje tarp V. Kudirkos ir Kęstučio gatvių Šakiuose“ pakeitimo
2018-12-21
T-410
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl projekto „Šakių rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ pakeitimo
2018-12-21
T-411
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-25 „Dėl pritarimo projektui „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Šakių rajone“ pakeitimo
2018-12-21
T-412
Dėl turto perdavimo
2018-12-21
T-413
Dėl turto perdavimo
2018-12-21
T-414
Dėl rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (šskyrus psichologus) 2019-2021 metų perspektyvinių atestacijos programų patvirtinimo
2018-12-21
T-415
Dėl pritarimo dalyvavimui projekte ir įgaliojimo suteikimo pasirašyti ketinimų protokolą
2018-12-21
T-416
Dėl rajono savivaldybės 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr.T-281 „Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-21
T-417
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-21
T-418
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2018-12-21
T-419
Dėl turto nurašymo
2018-12-21
T-420
Dėl turto perdavimo Šakių „Žiburio“ gimnazijai
2018-12-21
T-421
Dėl turto perdavimo Šakių socialinių paslaugų centrui
2018-12-21
T-422
Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centru nutraukimo
2018-12-21
T-423
Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centru nutraukimo
2018-12-21
T-424
Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga Griškabūdžio ambulatorija nutraukimo
2018-12-21
T-425
Dėl panaudos sutarties su Labdaros ir paramos fondu Labdaros fondu Lekėčių bendruomenės centru nutraukimo
2018-12-21
T-426
Dėl panaudos sutarties su asociacija Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorine valdyba nutraukimo
2018-12-21
T-427
Dėl panaudos sutarties su asociacija Paluobių kaimo bendruomene „Pagirys“ nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Griškabūdžio seniūnijoje, Paluobių kaime, Bažnyčios g. 7, perdavimo asociacijai Paluobių kaimo bendruomenei „Pagirys“ pagal panaudos sutartį
2018-12-21
T-428
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-377 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“ pakeitimo
2018-12-21
T-429
Dėl panaudos sutarties su asociacija Kriūkų bendruomenės centru nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Kriūkų seniūnijoje, Joginiškių kaime, mokyklos g. 2, perdavimo asociacijai Kriūkų bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį
2018-12-21
T-430
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Griškabūdžio seniūnijoje, Paluobių kaime, Bažnyčios g. 7, nuomos viešojo konkurso būdu“ pakeitimo
2018-12-21
T-431
Dėl negyvenamųjų pastatų, esančių Lekėčių mstl., Draugystės g. 45, perdavimo Labdaros ir paramos fondui Labdaros fondui Lekėčių bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį
2018-12-21
T-432
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų mstl., p. Vaičaičio g. 36, perdavimo asociacijai Sintautų bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį
2018-12-21
T-433
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal panaudos sutartį
2018-12-21
T-434
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui pagal panaudos sutartį
2018-12-21
T-435
Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Griškabūdžio ambulatorijai pagal panaudos sutartį
2018-12-21
T-436
Dėl darbo sutarties su Arūnu Šalnaičiu nutraukimo
2018-12-21
T-437
Dėl darbo sutarties su Nijole Šapoliene nutraukimo
2018-12-21
T-438
Dėl darbo sutarties su Dana Kriaučiūniene nutraukimo šalių susitarimu
2018-12-21
T-439
Dėl skyrimo į Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos direktoriaus pareigas
2018-12-21
T-440
Dėl skyrimo į Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktoriaus pareigas
2018-12-21
T-441
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-364 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo ir rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-275 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
2018-12-21
T-442
Dėl Lietuvos himno ir Juozo Lingio metų paskelbimo
2018-12-21
T-443
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo
2018-12-21
T-444
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo
2018-12-21
T-445
Dėl Šakių rajono savivaldybės kontrolierės darbo užmokesčio nustatymo
2018-12-21
T-446
Dėl konkurso organizavimo Gelgaudiškio dvaro sodybos operatoriaus atrankai nuomos pagrindais
2018-12-21
T-447
Dėl panaudos sutarties su asociacija Griškabūdžio bendruomenės centru nutraukimo
2018-12-21
T-448
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Griškabūdžio mstl., a. Skelčio g. 1, perdavimo asociacijai Griškabūdžio bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį
2018-12-21
T-449
Dėl panaudos sutarties su asociacija Lukšių bendruomenės centru nutraukimo
2018-12-21
T-450
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių mstl., Ežero g. 3a, perdavimo asociacijai Lukšių bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį
2018-12-21
T-451