Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2019-02
Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-32
Dėl pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-33
Dėl pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-34
Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-35
Dėl pritarimo Šakių rajono Žvirgždaičių progimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-36
Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-37
Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-38
Dėl pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-39
Dėl pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-40
Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-41
Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-42
Dėl pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-43
Dėl pritarimo Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-44
Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-45
Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-46
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-47
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-48
Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-49
Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-50
Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-02-15
T-51
Dėl Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos sutarties patvirtinimo
2019-02-15
T-52
Dėl žemės sklypų priskyrimo neprivatizuojamai žemei
2019-02-15
T-53
Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
2019-02-15
T-54
Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. Priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo
2019-02-15
T-55
Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos gyventojams dydžių nustatymo patvirtinimo
2019-02-15
T-56
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo
2019-02-15
T-57
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų mstl., p. Vaičaičio g. 34-6, nuomos viešojo konkurso būdu
2019-02-15
T-59
Dėl rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E. Steponaičio g. 10, nuomos sutarties sudarymo naujam terminui
2019-02-15
T-60
Dėl panaudos sutarties su biudžetine įstaiga Gelgaudiškio kultūros centru nutraukimo
2019-02-15
T-61
Dėl panaudos sutarties su asociacija Gelgaudiškio bendruomenės centru „Atgaiva“ nutraukimo
2019-02-15
T-62
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-15
T-63
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2019-02-15
T-64
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2019-02-22
T-65
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo
2019-02-22
T-66
Dėl turto perdavimo Šakių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
2019-02-22
T-67
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2019-02-22
T-68
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Nepriklausomybės g. 7, nuomos viešojo konkurso būdu
2019-02-22
T-70
Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo bei įgaliojimo suteikimo
2019-02-22
T-71
Dėl viešosios įstaigos Lekėčių ambulatorijos pareigybių sąrašo ir struktūros patvirtinimo
2019-02-22
T-72
Dėl Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
2019-02-22
T-73
Dėl Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
2019-02-22
T-73
Dėl Šakių rajono Žvirgždaičių progimnazijos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
2019-02-22
T-74
Dėl Šakių rajono Žvirgždaičių progimnazijos reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos reorganizavimo sąlygų patvirtinimo
2019-02-22
T-74
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-400 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-02-22
T-75
Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centras didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo
2019-02-22
T-76
Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro dienos socialinės globos paslaugos kainos patvirtinimo
2019-02-22
T-77
Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje
2019-02-22
T-78
Dėl Šakių ,,Žiburio“ gimnazijoje teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2019-02-22
T-79
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ 2019-2021 m. investicijų plano suderinimo
2019-02-22
T-80
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ 2019-2021 m. investicijų plano suderinimo
2019-02-22
T-80
Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų UAB ,,Šakių šilumos tinklai“ nustatymo
2019-02-22
T-81
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos patvirtinimo
2019-02-22
T-82
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos patvirtinimo
2019-02-22
T-82
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo
2019-02-22
T-83
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir gaunančių užmokestį iš rajono savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo
2019-02-22
T-83
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai
2019-02-22
T-84
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2019 metų programos patvirtinimo
2019-02-22
T-85
Dėl Šakių miesto Nepriklausomybės, V. Kudirkos, Vytauto ir Bažnyčios gatvėmis ribojamo kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo
2019-02-22
T-86