Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2019-05
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
2019-05-24
T-173
Dėl skyrimo į Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo
2019-05-24
T-174
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo
2019-05-24
T-175
Dėl Šakių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo
2019-05-24
T-176
Dėl įpareigojimo UAB „Šakių šilumos tinklai“ vykdyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriaus funkcijas
2019-05-24
T-177
Dėl Šakių rajono savivaldybės verslo plėtros tarybos sudarymo
2019-05-24
T-178
Dėl atstovų delegavimo į Šakių rajono verslo tarybą
2019-05-24
T-179
Dėl atstovų delegavimo į Šakių rajono verslo tarybą
2019-05-24
T-179
Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo
2019-05-24
T-180
Dėl Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
2019-05-24
T-181
Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo šakių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-05-24
T-182
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl projekto „Integralios pagalbos plėtra Šakių rajone“ pakeitimo
2019-05-24
T-183
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-05-24
T-184
Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro globos centro teikiamų paslaugų šeimai ir šeimynoms kainos patvirtinimo
2019-05-24
T-185
Dėl turto perdavimo
2019-05-24
T-186
Dėl turto perdavimo
2019-05-24
T-187
Dėl turto perdavimo
2019-05-24
T-188
Dėl leidimo laikinai uždaryti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Linelis“ ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio–priešmokyklinio ugdymo grupę
2019-05-24
T-189
Dėl leidimo laikinai uždaryti Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Pumpurėlis“ ir Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriaus mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę
2019-05-24
T-190
Dėl leidimo laikinai uždaryti Žvirgždaičių progimnazijos mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę
2019-05-24
T-191
Dėl leidimo laikinai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos priešmokyklinio ugdymo ir Šakių ,,Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupes
2019-05-24
T-192
Dėl leidimo laikinai uždaryti Kidulių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo ir Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupes
2019-05-24
T-193
Dėl leidimo laikinai uždaryti Kidulių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo ir Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus mišrią ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupes
2019-05-24
T-193
Dėl leidimo laikinai uždaryti Slavikų pagrindinės mokyklos mišrią ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupę
2019-05-24
T-194
Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mišrią ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę
2019-05-24
T-195
Dėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio vaikų darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
2019-05-24
T-196
Dėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo
2019-05-24
T-197
Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams
2019-05-24
T-198
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams
2019-05-24
T-199
Dėl Šakių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-05-24
T-200
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl atstovavimo Šakių rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo
2019-05-24
T-201
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo
2019-05-24
T-202
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-435 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2019-05-24
T-203
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, tilto g. 8-7, nuomos viešojo konkurso būdu
2019-05-24
T-204
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
2019-05-24
T-205
Dėl panaudos sutarties su asociacija visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Gimnazijos g. 1, perdavimo asociacijai visuomeninei organizacijai „gelbėkit vaikus“ pagal panaudos sutartį
2019-05-24
T-207
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 19, nuomos viešojo konkurso būdu ir leidimo keisti jų paskirtį
2019-05-24
T-208
Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo
2019-05-24
T-209
Dėl Nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo
2019-05-24
T-210
Dėl Nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo
2019-05-24
T-210
Dėl 2009 m. rugpjūčio 12 d. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 1d-43 pakeitimo
2019-05-24
T-211
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-274 „Dėl Šakių Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-05-24
T-212
Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo
2019-05-24
T-213
Dėl Šakių rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo
2019-05-24
T-214
Dėl Šakių rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo
2019-05-24
T-215
Dėl Šakių rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo
2019-05-24
T-216
Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės komiteto sudarymo
2019-05-24
T-217
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos narės atšaukimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos ir vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą
2019-05-24
T-218
Dėl pritarimo projekto ,,Šakių rajono savivaldybės Briedžių, Liepalotų ir Lukšų kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ paraiškos teikimui
2019-05-24
T-219
Dėl pritarimo projekto ,,Šakių rajono savivaldybės Kidulių ir Voverių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimas“ paraiškos teikimui
2019-05-24
T-220