Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2019-07
Dėl premijų skyrimo abiturientams
2019-07-19
T-248
Dėl Šakių rajono meno mokyklos nuostatų patvirtinimo
2019-07-19
T-249
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl mokinių skaičiaus ir mokesčių už mokslą bei instrumentų nuomą nustatymo šakių rajono meno mokykloje“ pakeitimo
2019-07-19
T-250
Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Eglutė“ ir Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir ikimokyklinio, priešmokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams“ pakeitimo
2019-07-19
T-251
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
2019-07-19
T-252
Dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių su Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos direktoriumi Juozu Rakicku
2019-07-19
T-253
Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ,,Sudargo melioracija“ investicinio projekto ,,MSNA ,,Sudargo melioracija“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo
2019-07-19
T-254
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
2019-07-19
T-255
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-264 ,,Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-07-19
T-256
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-336 „Dėl Šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir šakių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-07-19
T-257
Dėl pritarimo projektui „WiFi4EU Šakių rajono savivaldybėje“
2019-07-19
T-258
Dėl pritarimo projektui „Zanavykų ir Goldap „Mazurski zdrój“ regionai – neatrastos turizmo galimybės“
2019-07-19
T-259
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl pritarimo projektui „Sudargo atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo
2019-07-19
T-260
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-168 Dėl projekto „Kudirkos Naumiesčio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pakeitimo
2019-07-19
T-261
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-07-19
T-262
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-07-19
T-263
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2019-07-19
T-264
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis viešajai įstaigai šakių ligoninei pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2019-07-19
T-265
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitai
2019-07-19
T-266
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2018 metų metinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
2019-07-19
T-267
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, perdavimo asociacijai Šakių rajono cukralige sergančiųjų klubui „Linelis“ pagal panaudos sutartį
2019-07-19
T-268
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšių seniūnijoje, Liepalotų kaime, mokyklos g. 27, nuomos viešojo konkurso būdu
2019-07-19
T-269
Dėl negyvenamosios patalpos dalies, esančios Šakiuose, Bažnyčios g. 4, nuomos viešojo konkurso būdu
2019-07-19
T-270
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
2019-07-19
T-271
Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo
2019-07-19
T-272
Dėl pritarimo projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Kukarskės globos namuose“, jo finansavimui gauti ir įgaliojimo suteikimui
2019-07-19
T-273
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl pritarimo projektui „Kultūros paveldo objektų Kidulių dvaro sodybos (Lietuva) ir Kristijono Donelaičio muziejaus Tolminkiemyje (Rusija) restauravimas“ pakeitimo
2019-07-19
T-274