Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2019-09
Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-09-13
T-275
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centras didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2019-09-13
T-276
Dėl pritarimo taikos sutarčiai ir įgaliojimo suteikimo šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui
2019-09-13
T-277
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Šakių atstovybės ir Šakių rajono žemdirbių asociacijos bendradarbiavimo sutarčiai
2019-09-13
T-278
Dėl įgaliojimų suteikimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui
2019-09-13
T-279
Dėl įgaliojimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui
2019-09-13
T-280
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-13
T-281
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-13
T-282
Dėl garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ suteikimo imant paskolą projektui „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ finansuoti
2019-09-13
T-283
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininko teisių
2019-09-13
T-284
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2019-09-13
T-285
Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
2019-09-13
T-286
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
2019-09-13
T-287
Dėl turto perdavimo Zanavykų muziejui
2019-09-13
T-288
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo
2019-09-13
T-289
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 19, nuomos viešojo konkurso būdu ir leidimo keisti jų paskirtį“ pakeitimo
2019-09-13
T-290
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-308 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2019-09-13
T-291
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo
2019-09-13
T-292
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo asociacijai Šakių miesto vietos veiklos grupei pagal panaudos sutartį
2019-09-13
T-293
Dėl turto perdavimo
2019-09-13
T-294
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre
2019-09-13
T-295
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre
2019-09-13
T-296
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre
2019-09-13
T-297
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Slavikų pagrindinėje mokykloje
2019-09-13
T-298
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje
2019-09-13
T-299
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Griškabūdžio gimnazijos Žvirgždaičių pradinio ugdymo skyriuje
2019-09-13
T-300
Dėl Griškabūdžio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos
2019-09-13
T-301
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kidulių pagrindinėje mokykloje
2019-09-13
T-302
Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio seniūnijos Kudirkos Naumiesčio miesto P. Mašioto gatvės Nr. Kna-7 teikimui kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšoms gauti vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti
2019-09-13
T-303
Dėl pritarimo projektui ,,Šakių rajono kaimo vietovės ribose esančios vietinės reikšmės Ilguvos kaimo dvaro gatvės su žvyro danga tvarkymas“ ir daliniam jo finansavimui
2019-09-13
T-304
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams“ pakeitimo
2019-09-13
T-305