Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2019-09
Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-09-13
T-275
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centras didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2019-09-13
T-276
Dėl pritarimo taikos sutarčiai ir įgaliojimo suteikimo šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui
2019-09-13
T-277
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Šakių atstovybės ir Šakių rajono žemdirbių asociacijos bendradarbiavimo sutarčiai
2019-09-13
T-278
Dėl įgaliojimų suteikimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui
2019-09-13
T-279
Dėl įgaliojimo suteikimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui
2019-09-13
T-280
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-13
T-281
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-13
T-282
Dėl garantijos uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ suteikimo imant paskolą projektui „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas UAB „Šakių šilumos tinklai“ finansuoti
2019-09-13
T-283
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro dalininko teisių
2019-09-13
T-284
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo viešajai įstaigai Šakių verslo informacijos centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2019-09-13
T-285
Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
2019-09-13
T-286
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
2019-09-13
T-287
Dėl turto perdavimo Zanavykų muziejui
2019-09-13
T-288
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitimo
2019-09-13
T-289
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 19, nuomos viešojo konkurso būdu ir leidimo keisti jų paskirtį“ pakeitimo
2019-09-13
T-290
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-308 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2019-09-13
T-291
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo
2019-09-13
T-292
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 4, perdavimo asociacijai Šakių miesto vietos veiklos grupei pagal panaudos sutartį
2019-09-13
T-293
Dėl turto perdavimo
2019-09-13
T-294
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre
2019-09-13
T-295
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre
2019-09-13
T-296
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre
2019-09-13
T-297
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Slavikų pagrindinėje mokykloje
2019-09-13
T-298
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje
2019-09-13
T-299
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Griškabūdžio gimnazijos Žvirgždaičių pradinio ugdymo skyriuje
2019-09-13
T-300
Dėl Griškabūdžio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos
2019-09-13
T-301
Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klasę Kidulių pagrindinėje mokykloje
2019-09-13
T-302
Dėl pritarimo Kudirkos Naumiesčio seniūnijos Kudirkos Naumiesčio miesto P. Mašioto gatvės Nr. Kna-7 teikimui kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšoms gauti vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti
2019-09-13
T-303
Dėl pritarimo projektui ,,Šakių rajono kaimo vietovės ribose esančios vietinės reikšmės Ilguvos kaimo dvaro gatvės su žvyro danga tvarkymas“ ir daliniam jo finansavimui
2019-09-13
T-304
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams“ pakeitimo
2019-09-13
T-305