Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2019-11
Dėl lėšų iš Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo
2019-11-22
T-339
Dėl pritarimo skirti vienkartines pinigines išmokas
2019-11-22
T-340
Dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių su Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro laikinąja direktore Neringa Motiejaityte
2019-11-22
T-341
Dėl Nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-22
T-342
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-289 ,,Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
2019-11-22
T-343
Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro nuostatų patvirtinimo
2019-11-22
T-344
Dėl Sporto srityje veikiančių juridinių asmenų veiklos finansavimo iš šakių rajono savivaldybės biudžeto kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-22
T-345
Dėl Šakių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo
2019-11-22
T-346
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-22
T-347
Dėl kredito administravimo mokesčio uždarajai akcinei bendrovei ,,Šakių šilumos tinklai“ nustatymo
2019-11-22
T-348
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto plėtra“ Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“pakeitimo“ pakeitimo
2019-11-22
T-349
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-22
T-350
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-22
T-351
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms pagal panaudos sutartis“ pakeitimo
2019-11-22
T-352
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-22
T-353
Dėl pritarimo inicijuoti reorganizuoti UAB „Šakių komunalinis ūkis“ ir UAB „Šakių šilumos tinklai“
2019-11-22
T-354
Dėl viešosios įstaigos „MOTORSPORT LT“ atleidimo nuo žemės mokesčio už 2019 metus
2019-11-22
T-355
Dėl panaudos sutarčių nutraukimo
2019-11-22
T-356
Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-22
T-357
Dėl Šakių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-11-22
T-358
Dėl ploto ant vandentiekio bokšto stogo, esančio Gelgaudiškyje, Mokyklos g., nuomos viešojo konkurso būdu
2019-11-22
T-359
Dėl negyvenamųjų patalpų dalių, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 64, nuomos viešojo konkurso būdu
2019-11-22
T-360
Dėl turto nurašymo
2019-11-22
T-361
Dėl turto perdavimo UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui
2019-11-22
T-362
Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
2019-11-22
T-363
Dėl atstovų delegavimo į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą
2019-11-22
T-364
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2019-11-22
T-365