Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2019-12
Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo ir socialinės paramos dydžių nustatymo patvirtinimo
2019-12-20
T-366
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-354 „Dėl rajono savivaldybės administracijos seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas“ pakeitimo
2019-12-20
T-367
Dėl Odetos Dailidienės skyrimo į šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas
2019-12-20
T-368
Dėl darbo sutarties su Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriumi Linu Adomaičiu nutraukimo suėjus darbo sutarties terminui
2019-12-20
T-369
Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-12-20
T-370
Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro transporto paslaugų įkainio patvirtinimo
2019-12-20
T-371
Dėl Kukarskės globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo
2019-12-20
T-372
Dėl Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo
2019-12-20
T-373
Dėl turto perdavimo
2019-12-20
T-374
Dėl 2020 metų paskelbimo skulptoriaus Vinco Grybo metais
2019-12-20
T-375
Dėl Šakių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo
2019-12-20
T-376
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-20
T-377
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2019-12-20
T-378
Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtos kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-12-20
T-379
Dėl Šakių rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-12-20
T-380
Dėl šakių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir šakių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo sąrašo dalies, sąrašo patvirtinimo
2019-12-20
T-381
Dėl turto perdavimo Griškabūdžio kultūros centrui
2019-12-20
T-382
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šakių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms
2019-12-20
T-383
Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Šakių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms
2019-12-20
T-384
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-435 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2019-12-20
T-385
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 19, perdavimo pagal panaudos sutartį biudžetinei įstaigai Kauno teritorinei ligonių kasai
2019-12-20
T-386
Dėl nuomos sutarties su Birute Jakaitiene nutraukimo
2019-12-20
T-387
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kudirkos Naumiestyje, Dariaus ir Girėno g. 26, nuomos viešojo konkurso būdu
2019-12-20
T-388
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Lukšiuose, A. Tatarės g. 35, nuomos viešojo konkurso būdu
2019-12-20
T-389
Dėl Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2019 metus
2019-12-20
T-390
Dėl žemės nuomos mokesčio Martynui Petraičiui sumažinimo 2019 metais už nuomojamą 4,55 ha žemės sklypą, esantį Kudirkos Naumiestyje
2019-12-20
T-391
Dėl Griškabūdžio kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2019-12-20
T-392
Dėl Šakių rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų naujos statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-12-20
T-393
Dėl Amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo
2019-12-20
T-394
Dėl Amortizacinių atskaitymų normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų patvirtinimo
2019-12-20
T-394
Dėl susitarimo „Dėl 2019 m. vasario 15 d. nuomos sutartimi Nr. VL-156 išnuomotų pastatų priklausinių naudojimo“ patvirtinimo ir įgaliojimų administracijos direktoriui suteikimo
2019-12-20
T-395
Dėl Gelgaudiškio dvaro rūmų dalies patalpų, esančių Gelgaudiškyje, Parko g. 5, viešojo nuomos konkurso sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo
2019-12-20
T-396
Dėl Dianos Jazukevičienės skyrimo į pareigas
2019-12-20
T-397