Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2020-01
Dėl pritarimo Šakių „Žiburio“ gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-1
Dėl pritarimo Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-2
Dėl pritarimo Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-3
Dėl pritarimo Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-4
Dėl pritarimo Šakių rajono Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-5
Dėl pritarimo Šakių rajono Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-6
Dėl pritarimo Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-7
Dėl pritarimo Šakių „Varpo“ mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-8
Dėl pritarimo Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-9
Dėl pritarimo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-10
Dėl pritarimo Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-11
Dėl pritarimo Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-12
Dėl pritarimo Šakių rajono Meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-13
Dėl pritarimo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-14
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-15
Dėl pritarimo Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-16
Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Berželis“ 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-17
Dėl pritarimo Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-18
Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Zanavykų muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-19
Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-20
Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-21
Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Sintautų kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-22
Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Lukšių kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-23
Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Griškabūdžio kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-24
Dėl pritarimo savivaldybės biudžetinės įstaigos Gelgaudiškio kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-25
Dėl premijos skyrimo Zigmui Naujokaičiui
2020-01-24
T-26
Dėl Šakių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo
2020-01-24
T-27
Dėl įgaliojimų Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo
2020-01-24
T-28
Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020-2022 metų atestacijos programos patvirtinimo
2020-01-24
T-29
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl dienos maitinimo normų ir mokinių skaičiaus bendrabutyje nustatymo Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre“ pakeitimo
2020-01-24
T-30
Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo
2020-01-24
T-31
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-32
Dėl Šakių rajono savivaldybės Psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo
2020-01-24
T-33
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kukarskės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-34
Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-35
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centras didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2020-01-24
T-36
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-221 „Dėl socialinės paramos mokiniams šakių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-01-24
T-37
Dėl Šakių rajono savivaldybės melioracijos darbų 2020 metų programos patvirtinimo
2020-01-24
T-38
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
2020-01-24
T-39
Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo patvirtinimo
2020-01-24
T-40
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, V. Kudirkos g. 19, nuomos viešojo konkurso būdu
2020-01-24
T-41
Dėl negyvenamosios patalpos, esančios Lekėčių mstl., Draugystės g. 48-1, nuomos viešojo konkurso būdu
2020-01-24
T-42
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
2020-01-24
T-43
Dėl savivaldybės turto patikėjimo sutarties nutraukimo
2020-01-24
T-44
Dėl panaudos sutarties nutraukimo
2020-01-24
T-45
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis viešajai įstaigai Šakių ligoninei pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2020-01-24
T-46
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. Gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-287 „Dėl savivaldybės ir valstybės turto perdavimo viešajai įstaigai „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2020-01-24
T-47
Dėl šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. Gruodžio 20 d. Sprendimo nr. T-381 „dėl šakių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir šakių rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo sąrašo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-01-24
T-48
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-01-24
T-49
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2020 metų programos patvirtinimo
2020-01-24
T-50
Dėl Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo
2020-01-24
T-51
Dėl Šakių rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo
2020-01-24
T-52
Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020-2021 metų bendrojo plano patvirtinimo
2020-01-24
T-53