Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2020-02
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2020-02-21
T-54
Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo
2020-02-21
T-55
Dėl savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos „Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba“ savininko kapitalo didinimo
2020-02-21
T-56
Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn
2020-02-21
T-57
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime, Saulėtekio g. 2, perdavimo asociacijai Voniškių kaimo bendruomenės centrui pagal panaudos sutartį“ pakeitimo
2020-02-21
T-58
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Plokščių seniūnijoje, Voniškių kaime, Saulėtekio g. 2, nuomos viešojo konkurso būdu
2020-02-21
T-59
Dėl dienos socialinės globos (integralios pagalbos), teikiamos asmens namuose, kainos patvirtinimo
2020-02-21
T-60
Dėl darbo sutarties su Vitu Daniliausku nutraukimo šalių susitarimu
2020-02-21
T-61
Dėl Šakių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
2020-02-21
T-62
Dėl Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės Astos Domeikienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo
2020-02-21
T-63
Dėl Šakių rajono garbės piliečio vardo suteikimo
2020-02-21
T-64
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
2020-02-21
T-65
Dėl Šakių „Žiburio“ gimnazijos struktūros pertvarkos
2020-02-21
T-66
Dėl Šakių „Varpo“ mokyklos struktūros pertvarkos
2020-02-21
T-67
Dėl Kidulių pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkos
2020-02-21
T-68
Dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono Slavikų pagrindinę mokyklą ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo
2020-02-21
T-69
Dėl priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas į Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas bei išvykimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-02-21
T-70
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-02-21
T-71
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Plokščių mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2020-02-21
T-72
Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo
2020-02-21
T-73
Dėl Šakių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo
2020-02-21
T-74
Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos sporto bazės atnaujinimas“
2020-02-21
T-75
Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šakių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo
2020-02-21
T-76
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-02-21
T-77
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-02-21
T-78
Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai
2020-02-21
T-79
Dėl pritarimo išstoti iš asociacijos „Zanavykų sąšauka“
2020-02-21
T-80
Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą
2020-02-21
T-81
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Sintautų seniūnijoje, Veršių kaime, Mokyklos g. 2, nuomos viešojo konkurso būdu
2020-02-21
T-82
Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, E. Steponaičio g. 10, nuomos sutarties sudarymo naujam terminui
2020-02-21
T-83