Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-02
1. 01. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS
2017-02-24
TSP-31
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-32
3. 03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-33
4. 04. DĖL TURTO NURAŠYMO
2017-02-24
TSP-34
5. 05. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2017-02-24
TSP-35
6. 06. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2017-02-24
TSP-36
7. 07. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2017-02-24
TSP-37
8. 08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DOJUS AGRO“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO UŽ 2017 METUS
2017-02-24
TSP-38
9. 09. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-39
10. 10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-40
11. 11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-41
12. 12. DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITŲ (GYVENTOJAMS) PROJEKTAMS PARENGTI SUDARYMO
2017-02-24
TSP-42
13. 13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 d. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-02-24
TSP-43
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-02-24
TSP-44
15. 15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-45
16. 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-18 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS KAIMO KULTŪROS NAMŲ REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
2017-02-24
TSP-46
17. 17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAKEITIMO
2017-02-24
TSP-47