Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-02
1. 01. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS
2017-02-24
TSP-31
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-32
3. 03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-33
4. 04. DĖL TURTO NURAŠYMO
2017-02-24
TSP-34
5. 05. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2017-02-24
TSP-35
6. 06. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
2017-02-24
TSP-36
7. 07. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2017-02-24
TSP-37
8. 08. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DOJUS AGRO“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO UŽ 2017 METUS
2017-02-24
TSP-38
9. 09. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-39
10. 10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-40
11. 11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS GATVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-41
12. 12. DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITŲ (GYVENTOJAMS) PROJEKTAMS PARENGTI SUDARYMO
2017-02-24
TSP-42
13. 13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 d. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-02-24
TSP-43
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-02-24
TSP-44
15. 15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-02-24
TSP-45
16. 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-18 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS KAIMO KULTŪROS NAMŲ REORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO
2017-02-24
TSP-46
17. 17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAKEITIMO
2017-02-24
TSP-47