Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-03
1. 01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-23 „DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-03-14
TSP-48
2. 02. DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS EVALDUI ALEKSAI SKYRIMO
2017-03-14
TSP-49
3. 01. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-50
4. 02. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-51
5. 03. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-52
6. 04. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-53
7. 05. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-54
8. 06. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-55
9. 07. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-56
10. 08. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-57
11. 09. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-58
12. 10. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-59
13. 11. DĖL PRITARIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-60
14. 12. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-61
15. 13. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-62
16. 14. DĖL PRITARIMO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-63
17. 15. DĖL PRITARIMO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-64
18. 16. DĖL PRITARIMO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-65
19. 17.DĖL PRITARIMO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-66
20. 18.DĖL PRITARIMO LEKĖČIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-67
21. 19. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-68
22. 20. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-69
23. 21. DĖL PRITARIMO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-70
24. 22. DĖL PRITARIMO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-71
25. 23. DĖL PRITARIMO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-72
26. 24. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-73
27. 25. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-74
28. 26. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-75
29. 27. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-76
30. 28. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-77
31. 29. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-78
32. 30. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-79
33. 31. DĖL MIŠRIOS IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DARBO LAIKO NUSTATYMO PALUOBIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-03-31
TSP-80
34. 32. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE „PUŠELĖ“
2017-03-31
TSP-81
35. 33. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2017-03-31
TSP-82
36. 34. DĖL ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO
2017-03-31
TSP-83
37. 35. DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-03-31
TSP-84
38. 36. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS
2017-03-31
TSP-85
39. 37. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2017-03-31
TSP-86
40. 38. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2017-03-31
TSP-87
41. 39. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-03-31
TSP-88
42. 40. DĖL PRITARIMO KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-89
43. 41. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-90
44. 42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-219 „DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-03-31
TSP-91
45. 43. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-03-31
TSP-92
46. 44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2017-03-31
TSP-93
47. 45. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2017 METŲ PROGRAMOS IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-03-31
TSP-94
48. 46. DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2017-03-31
TSP-95
49. 47. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-03-31
TSP-96
50. 48. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-03-31
TSP-97
51. 49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-03-31
TSP-98
52. 50. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2017-03-31
TSP-99
53. 51. DĖL ŪKINIO PASTATO, ESANČIO LUKŠIŲ MSTL., A. TATARĖS G. 35B, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2017-03-31
TSP-100
54. 52. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJAI
2017-03-31
TSP-101
55. 53. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2017-03-31
TSP-102
56. 54. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO
2017-03-31
TSP-103
57. 55. DĖL 2009 M. RUGPJŪČIO 12 D. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 1D-43 PAKEITIMO
2017-03-31
TSP-104
58. 56. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ PAKEITIMO
2017-03-31
TSP-105
59. 57. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAPILDYMO
2017-03-31
TSP-106
60. 58. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2017-03-31
TSP-107
61. 59. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO MINDAUGUI ŠIMAIČIUI UŽ 2016 METUS
2017-03-31
TSP-108
62. 60. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2014-2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANO PAPILDYMO DERINIMO
2017-03-31
TSP-109
63. 61. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
2017-03-31
TSP-110
64. 62. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
2017-03-31
TSP-111
65. 63. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-61 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PASKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-03-31
TSP-112
66. 64. DĖL PREKYBOS IR KITŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS PATVIRTINIMO
2017-03-31
TSP-113
67. 65. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-03-31
TSP-114
68. 66. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-303 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ MIESTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ PAKEITIMO
2017-03-31
TSP-115
69. 67. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DRAUGYSTĖS PARKAI-3“
2017-03-31
TSP-116
70. 68. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS ŠAKIŲ MIESTE“
2017-03-31
TSP-117
71. 69. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2017-03-31
TSP-118
72. 70. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS“ IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ
2017-03-31
TSP-119
73. 71. DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI
2017-03-31
TSP-120
74. 72. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS“
2017-03-31
TSP-121