Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-04
1. 01. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-122
2. 02. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-123
3. 03. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-124
4. 04. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-125
5. 05. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-126
6. 06. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-127
7. 07. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-128
8. 08. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-129
9. 09. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-130
10. 10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI BEI 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-131
11. 11. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2017-04-28
TSP-132
12. 12. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITAI
2017-04-28
TSP-133
13. 13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-134
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-135
15. 15. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2016 METŲ ATASKAITAI
2017-04-28
TSP-136
16. 16. DĖL PRITARIMO LIKVIDUOJAMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO 2016 METŲ ATASKAITAI
2017-04-28
TSP-137
17. 17. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2016 METŲ ATASKAITAI
2017-04-28
TSP-138
18. 18. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2016 METŲ ATASKAITAI
2017-04-28
TSP-139
19. 19. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO 2016 METŲ ATASKAITAI
2017-04-28
TSP-140
20. 20. DĖL PRITARIMO UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VADOVO 2016 METŲ ATASKAITAI
2017-04-28
TSP-141
21. 21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO 2016 METŲ ATASKAITAI IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2017-04-28
TSP-142
22. 22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-04-28
TSP-143
23. 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
2017-04-28
TSP-144
24. 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-377 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO
2017-04-28
TSP-145
25. 25. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ IR (ARBA) JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2016 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
2017-04-28
TSP-146
26. 26. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI
2017-04-28
TSP-147
27. 27. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2017-04-28
TSP-148
28. 28. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-149
29. 29. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-150
30. 30. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-151
31. 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-152
32. 32. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO PLĖTRA GOLDAPO IR ŠAKIŲ TERITORIJOSE“
2017-04-28
TSP-153
33. 33. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
2017-04-28
TSP-154
34. 34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-7 „DĖL PROJEKTO „LUKŠIŲ GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO
2017-04-28
TSP-155
35. 35. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
2017-04-28
TSP-156
36. 36. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ STEIGIMO ŠAKIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE BEI PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ VEIKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-157
37. 37. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE
2017-04-28
TSP-158
38. 38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-167 „DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE“ PAKEITIMO
2017-04-28
TSP-159
39. 39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2017-2019 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-160
40. 40. DĖL PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-161
41. 41. DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-162
42. 42. DĖL GELGAUDIŠKO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-163
43. 43. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-164
44. 44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI 2017 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017-04-28
TSP-165
45. 45. DĖL 2009 M. RUGPJŪČIO 12 D. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 1D-43 PAKEITIMO
2017-04-28
TSP-166
46. 46. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS ŠAKIŲ MIESTE-2“
2017-04-23
TSP-167