Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-06
1. 01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-06-20
TSP-201
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2017-06-20
TSP-202
3. 03. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-06-20
TSP-203
4. 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-06-20
TSP-204
5. 05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2017-06-20
TSP-205
6. 06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR JŲ NARIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2017-06-20
TSP-206
7. 08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2017-06-20
TSP-208
8. 2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-209
9. 3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-210
10. 4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
2017-06-29
TSP-211
11. 1. DĖL INGOS CIBULSKIENĖS ATLEIDIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS PAREIGŲ
2017-06-29
TSP-212
12. 5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2017-06-29
TSP-213
13. 6. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2017-06-29
TSP-214
14. 7. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-06-29
TSP-215
15. 8. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS DALYVAVIMO 2017 METAIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE
2017-06-29
TSP-216
16. 9. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO
2017-06-29
TSP-217
17. 10. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ LOPŠELĮ - DARŽELĮ „BERŽELIS“
2017-06-29
TSP-218
18. 11. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2017-06-29
TSP-219
19. 12. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2017-06-29
TSP-220
20. 13. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2017-06-29
TSP-221
21. 14. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-06-29
TSP-222
22. 15. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE
2017-06-29
TSP-223
23. 16. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE
2017-06-29
TSP-224
24. 17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-06-29
TSP-225
25. 18. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR GELGAUDIŠKIO VIDURINIO UGDYMO SKYRIAUS STEIGIMO
2017-06-29
TSP-226
26. 19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-06-29
TSP-227
27. 20. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-228
28. 21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-229
29. 22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-230
30. 23. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-231
31. 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-382 „DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ NR. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO BŪDO IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-06-29
TSP-232
32. 25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-06-29
TSP-233
33. 26. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-234
34. 27. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2018 METAMS
2017-06-29
TSP-235
35. 28. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO
2017-06-29
TSP-236
36. 29. DĖL SUTIKIMO
2017-06-29
TSP-237
37. 30. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2017-06-29
TSP-238
38. 31. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2017-06-29
TSP-239
39. 32. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-06-29
TSP-240
40. 33. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, LIEPŲ G. 1, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJAI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2017-06-29
TSP-241
41. 34. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, STRIŪPŲ G. 4-7, PARDAVIMO
2017-06-29
TSP-242
42. 35. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRIAUSIUOJU POLICIJOS KOMISARIATU NUTRAUKIMO
2017-06-29
TSP-243