Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-06
1. 01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-06-20
TSP-201
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2017-06-20
TSP-202
3. 03. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-06-20
TSP-203
4. 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-06-20
TSP-204
5. 05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
2017-06-20
TSP-205
6. 06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR JŲ NARIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2017-06-20
TSP-206
7. 08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2017-06-20
TSP-208
8. 2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-209
9. 3. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-210
10. 4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
2017-06-29
TSP-211
11. 1. DĖL INGOS CIBULSKIENĖS ATLEIDIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS PAREIGŲ
2017-06-29
TSP-212
12. 5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2017-06-29
TSP-213
13. 6. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ
2017-06-29
TSP-214
14. 7. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-06-29
TSP-215
15. 8. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS DALYVAVIMO 2017 METAIS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE
2017-06-29
TSP-216
16. 9. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO
2017-06-29
TSP-217
17. 10. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ LOPŠELĮ - DARŽELĮ „BERŽELIS“
2017-06-29
TSP-218
18. 11. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“
2017-06-29
TSP-219
19. 12. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2017-06-29
TSP-220
20. 13. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2017-06-29
TSP-221
21. 14. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2017-06-29
TSP-222
22. 15. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE
2017-06-29
TSP-223
23. 16. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE
2017-06-29
TSP-224
24. 17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-06-29
TSP-225
25. 18. DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR GELGAUDIŠKIO VIDURINIO UGDYMO SKYRIAUS STEIGIMO
2017-06-29
TSP-226
26. 19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-06-29
TSP-227
27. 20. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-228
28. 21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-229
29. 22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-230
30. 23. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-231
31. 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-382 „DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ NR. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO BŪDO IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-06-29
TSP-232
32. 25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-06-29
TSP-233
33. 26. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-06-29
TSP-234
34. 27. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2018 METAMS
2017-06-29
TSP-235
35. 28. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO
2017-06-29
TSP-236
36. 29. DĖL SUTIKIMO
2017-06-29
TSP-237
37. 30. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2017-06-29
TSP-238
38. 31. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI
2017-06-29
TSP-239
39. 32. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-06-29
TSP-240
40. 33. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, LIEPŲ G. 1, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJAI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2017-06-29
TSP-241
41. 34. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, STRIŪPŲ G. 4-7, PARDAVIMO
2017-06-29
TSP-242
42. 35. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRIAUSIUOJU POLICIJOS KOMISARIATU NUTRAUKIMO
2017-06-29
TSP-243