Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-07
1. 01. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS
2017-07-28
TSP-244
2. 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO
2017-07-28
TSP-245
3. 03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-07-28
TSP-246
4. 04. DĖL ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-07-28
TSP-247
5. 05. DĖL ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-07-28
TSP-248
6. 06. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-07-28
TSP-249
7. 07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-07-28
TSP-250
8. 08. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
2017-07-28
TSP-251
9. 09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-88 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-07-28
TSP-252
10. 10. DĖL SOCIALINIO GLOBĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-07-28
TSP-253
11. 11. DĖL PALUOBIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2017-07-28
TSP-254
12. 12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-07-28
TSP-255
13. 13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMAS TERITORIJOJE TARP V. KUDIRKOS IR KĘSTUČIO GATVIŲ ŠAKIUOSE“
2017-07-28
TSP-256
14. 14. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS NEĮGALIESIEMS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠAKIŲ LIGONINĖJE“
2017-07-28
TSP-257
15. 15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ (KURIŲ STEIGĖJA YRA SAVIVALDYBĖ) VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-07-28
TSP-258
16. 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-07-28
TSP-259
17. 17. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2017-07-28
TSP-260
18. 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2017-07-28
TSP-261
19. 19. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ SUTEIKIMO IMANT PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTO „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“ FINANSAVIMUI
2017-07-28
TSP-262
20. 20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-07-28
TSP-263
21. 21. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-12 , NUOMOS VILMAI GRIGOŠAITYTEI
2017-07-28
TSP-264
22. 22. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 80-35, NUOMOS ALMAI KOPICIENEI
2017-07-28
TSP-265
23. 23. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, VYTAUTO G. 7-1, NUOMOS BIRUTEI SUTKAITIENEI
2017-07-28
TSP-266
24. 24. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-19, NUOMOS VYTAUTUI PILIPAVIČIUI
2017-07-28
TSP-267
25. 25. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LUKŠIŲ MSTL., EŽERO G. 3A-1, NUOMOS ASTOS NARBUTIENĖS ŠEIMAI
2017-07-28
TSP-268
26. 26. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA NUTRAUKIMO
2017-07-28
TSP-269
27. 27. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPE NUTRAUKIMO
2017-07-28
TSP-270
28. 28. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO ASOCIACIJAI ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPEI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2017-07-28
TSP-271
29. 29. DĖL PRITARIMO STEIGTI BIUDŽETINES ĮSTAIGAS - SENIŪNIJAS
2017-07-28
TSP-272
30. 30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2017-07-28
TSP-273
31. 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-07-28
TSP-274
32. 32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-276 „DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-07-28
TSP-275
33. 33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-274 „DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-07-28
TSP-276
34. 34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-07-28
TSP-277
35. 35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-261 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ RAJONO VERSLO TARYBĄ“ PAKEITIMO
2017-07-28
TSP-278
36. 36. DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS
2017-07-28
TSP-279