Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2017-11
1. 1. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO VERSLO PLĖTROS STRATEGIJOS GAIRĖMS
2017-11-24
TSP-364
2. 2. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2017-11-24
TSP-365
3. 3. DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE
2017-11-24
TSP-366
4. 4. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-11-24
TSP-367
5. 5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ IR SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-11-24
TSP-368
6. 6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-11-24
TSP-369
7. 7. DĖL ŠAKIŲ RAJONO ŠEIMŲ TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2017-11-24
TSP-370
8. 8. DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENTOJAMS DYDŽIŲ PATVIRTINIMO
2017-11-24
TSP-371
9. 9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI 2017 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-11-24
TSP-372
10. 10. DĖL GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRE ORGANIZUOJAMŲ PRAMOGINIŲ RENGINIŲ BILIETO KAINOS NUSTATYMO
2017-11-24
TSP-373
11. 11. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2017-11-24
TSP-374
12. 12. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS AUTOMOBILINĖSE PARDUOTUVĖSE, IŠ KURIŲ APTARNAUJAMI KAIMŲ GYVENTOJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-11-24
TSP-375
13. 13. DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS AUTOMOBILINĖSE PARDUOTUVĖSE, IŠ KURIŲ APTARNAUJAMI MIESTELIŲ IR KAIMŲ GYVENTOJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-11-24
TSP-376
14. 14. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2017-11-24
TSP-377
15. 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-11-24
TSP-378
16. 16. DĖL TURTO PERDAVIMO
2017-11-24
TSP-379
17. 17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-17 „DĖL ATSTOVAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-11-24
TSP-380
18. 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-11-24
TSP-381
19. 19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAPILDYMO
2017-11-24
TSP-382
20. 20. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŠAKIŲ R. SAV., ŠAKIŲ SEN., ARŽUOLUPIŲ K. PERĖMIMO NEATLYGINTINAI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2017-11-24
TSP-383
21. 21. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŠAKIŲ R. SAV., ŠAKIŲ SEN., ARŽUOLUPIŲ K. 17C PERĖMIMO NEATLYGINTINAI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2017-11-24
TSP-384
22. 22. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2018 METAMS
2017-11-24
TSP-385
23. 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-275 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2017-11-24
TSP-386
24. 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-314 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-34 „DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS ATASKAITŲ (GYVENTOJAMS) PROJEKTAMS PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2017-11-24
TSP-387
25. 25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-252 „DĖL PRITARIMO STEIGTI BIUDŽETINES ĮSTAIGAS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR PAVEDIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2017-11-24
TSP-388