Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-01
1. 1. DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2018-01-26
TSP-1
2. 2. DĖL PREMIJOS SKYRIMO RŪTAI BUČINSKAITEI
2018-01-26
TSP-2
3. 3. DĖL VINCO KUDIRKOS IR „TAUTIŠKOS GIESMĖS“ METŲ PASKELBIMO
2018-01-26
TSP-3
4. 4. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-4
5. 5. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-5
6. 6. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-6
7. 7. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-7
8. 8. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-8
9. 9. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-9
10. 10. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-10
11. 11. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-11
12. 12. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO TURIZMO PREKĖS ŽENKLO „PONIŠKOS PRIVILEGIJOS“ NAUDOJIMUI
2018-01-26
TSP-12
13. 13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ KIDULIŲ DVARO SODYBOS (LIETUVA) IR KRISTIJONO DONELAIČIO MUZIEJAUS TOLMINKIEMYJE (RUSIJA) RESTAURAVIMAS“
2018-01-26
TSP-13
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-192 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-14
15. 15. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-15
16. 16. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-16
17. 17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-17
18. 18. DĖL LĖŠŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-18
19. 19. DĖL PREMIJOS SKYRIMO AUKSEI GAIŽAUSKAITEI
2018-01-26
TSP-19
20. 20. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-20
21. 21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T-181 ,,DĖL GELGAUDIŠKIO ,,ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-21
22. 22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-374 ,,DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-22
23. 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-23
24. 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-24
25. 25. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO VERSLO PLĖTROS STRATEGIJAI
2018-01-26
TSP-25
26. 26. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS ŠAKIŲ RAJONE“
2018-01-26
TSP-26
27. 27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-01-26
TSP-27
28. 28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS IR KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-28
29. 29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-29
30. 30. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2018-01-26
TSP-30
31. 31. DĖL MAKSIMALAUS LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE
2018-01-26
TSP-31
32. 32. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-32
33. 33. DĖL ĮPAREIGOJIMO DALYVAUTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO PROGRAMOSE (KURSUOSE) VYKDYMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-01-26
TSP-33
34. 34. DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATO PAGRINDINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ
2018-01-26
TSP-34
35. 35. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA LEKĖČIŲ KERAMIKOS CENTRU ATNAUJINIMO
2018-01-26
TSP-35
36. 36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-36
37. 37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-37
38. 38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-22 „DĖL LEIDIMO ATNAUJINTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, PANAUDOS SUTARTĮ SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-38
39. 39. DĖL TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ŠAKIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRUI
2018-01-26
TSP-39
40. 40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-274 „DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-01-26
TSP-40
41. 41. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS NUSTATYMO
2018-01-26
TSP-41
42. 42. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-01-26
TSP-42