Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-02
1. 1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2018-02-21
TSP-43
2. 2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2018-02-21
TSP-44
3. 3. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-02-21
TSP-45
4. 4. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-02-21
TSP-46
5. 5. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ASOCIACIJAI GELGAUDIŠKIO BENDRUOMENĖS CENTRUI „ATGAIVA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2018-02-21
TSP-47
6. 6. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-02-21
TSP-48
7. 7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2018-02-21
TSP-49
8. 8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-104 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DRAUGYSTĖS PARKAI-3“ PAPILDYMO
2018-02-21
TSP-50
9. 9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-105 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS ŠAKIŲ MIESTE“ PAKEITIMO
2018-02-21
TSP-51
10. 10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-303 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ MIESTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO
2018-02-21
TSP-52
11. 11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-141 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PAKEITIMO
2018-02-21
TSP-53
12. 12. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ
2018-02-21
TSP-54
13. 13. DĖL SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2018-02-21
TSP-55
14. 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-177 „DĖL BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ RIBOJIMO ZONOS NUSTATYMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-02-21
TSP-56
15. 15. DĖL GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2018-02-21
TSP-57
16. 16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-02-21
TSP-58
17. 17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2018-02-21
TSP-59
18. 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-87„DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-02-21
TSP-60
19. 19. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-02-21
TSP-61
20. 20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-312 „DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO“ PAKEITIMO
2018-02-21
TSP-62
21. 21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIEDO PAKEITIMO
2018-02-21
TSP-63
22. 22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-92 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2018-02-21
TSP-64
23. 23. DĖL PRITARIMO SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2018-02-21
TSP-65
24. 24. DĖL LĖŠŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO, JAUNIMO ORGANIZACIJŲ, NEFORMALIŲ JAUNIMO GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ SU JAUNIMU, VEIKLAI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-02-21
TSP-66