Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-03
1. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-67
2. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-68
3. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-69
4. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-70
5. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-71
6. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-72
7. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-73
8. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-74
9. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-75
10. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-76
11. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-77
12. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-78
13. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-79
14. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-80
15. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-81
16. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-82
17. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-83
18. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-84
19. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-85
20. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-86
21. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-87
22. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI PALUOBIŲ MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PASKELBIMO
2018-03-23
TSP-88
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-03-23
TSP-89
24. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2018/2019 MOKSLO METAMS
2018-03-23
TSP-90
25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO VADOVO 2017 METŲ ATASKAITAI IR 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-03-23
TSP-91
26. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-92
27. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI
2018-03-23
TSP-93
28. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2018-03-23
TSP-94
29. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-03-23
TSP-95
30. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-03-23
TSP-96
31. DĖL PAVEDIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATLIKTI (VYKDYTI) SOCIALINĖS IR GAMYBINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
2018-03-23
TSP-97
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-7 „DĖL PROJEKTO „LUKŠIŲ GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO
2018-03-23
TSP-98
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-167 „DĖL PROJEKTO „GELGAUDIŠKIO GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO
2018-03-23
TSP-99
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-168 „DĖL PROJEKTO „KUDIRKOS NAUMIESČIO GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ PAKEITIMO
2018-03-23
TSP-100
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-117 ,,DĖL LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2018-03-23
TSP-101
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-236 ,,DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-03-23
TSP-102
37. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2018-03-23
TSP-103
38. DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO, KAPINIŲ LANKYMO, KAPAVIETĖS PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMA KAPAVIETE IR KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-03-23
TSP-104
39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2018-03-23
TSP-105
40. DĖL BENDRUS INTERESUS TENKINANČIŲ VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ SĄRAŠO PATIKSLINIMO IR KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SUDARYTOS SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ GALIOJIMO PRATĘSIMO
2018-03-23
TSP-106
41. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2018-03-23
TSP-107
42. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-03-23
TSP-108
43. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-03-23
TSP-109
44. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
2018-03-23
TSP-110
45. DĖL TURTO NURAŠYMO
2018-03-23
TSP-111
46. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VALSTYBINE TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS NUTRAUKIMO
2018-03-23
TSP-112
47. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA VONIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO
2018-03-23
TSP-113
48. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, VONIŠKIŲ KAIME, SAULĖTEKIO G. 2, PERDAVIMO ASOCIACIJAI VONIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2018-03-23
TSP-114
49. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME, LIEPŲ G. 12, PERDAVIMO ASOCIACIJAI GERDŽIŪNŲ BENDRUOMENEI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2018-03-23
TSP-115
50. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, VOVERIŲ KAIME, AUŠROS G. 2, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-03-23
TSP-116
51. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, P. MAŠIOTO G. 35, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-03-23
TSP-117
52. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS“
2018-03-23
TSP-118
53. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-119
54. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-03-23
TSP-120